BERGERAT

Cum puteti obtine bani de la stat pentru proiecte in statiunile balneare

Cel puțin 650 de beneficiari vor putea primi finanțare de la stat de maxim 200.000 de euro pentru proiecte de dezvoltare a stațiunilor balneare. Bugetul anual al schemei de minimis este de 130 milioane de euro. Bugetul alocat pentru anul bugetar 2019 este de 400 milioane lei credite de agajament şi 80 milioane lei credite bugetare pentru realizarea de plăţi în baza angajamentelor legale emise.

Finanțarea de până la 200 mii de euro, acordată sub forma unei scheme de ajutor de stat de minimis, reprezintă maximum jumătate din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectului.

Proiectul de act normativ ce detaliaza ”Programul de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare” a intrat în dezbatere publică.

Prin acest program au fost stabilite categoriile eligibile pentru finanțare, după cum urmează:

* cheltuielile cu lucrările de construcţie, extindere şi reabilitare de capacităţi turistice de alimentaţie publică şi cazare, precum şi a capacităţilor de tratament balnear;

* cheltuielile cu construcţia, extinderea şi reabilitarea obiectivelor de sănătate, culturale, sportive şi de agrement din staţiunile balneare;

* achiziţia de echipamente, mobilier şi aparatură medicală specifice tratamentelor balneare;

* achiziţia de mijloace de transport persoane precum autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, doc plutitor, şalupe maritime pentru călători, ambarcaţii fluviale de agrement, aparate de zbor, utilizabile exclusiv în scopuri turistice;

* construcţia, extinderea şi reabilitarea de centre de informare turistică şi dotarea acestora;

* alte obiective de investiţii prin care societăţile comerciale contribuie la dezvoltarea staţiunii balneare respective;

* cheltuieli cu achiziţionarea şi derularea de programe de formare şi calificare profesională a lucrătorilor în unitaţi de alimentaţie publică şi unităţile hoteliere şi a specialiştilor în domeniul sănătăţii, conform COR 2019 Clasificarea ocupațiilor din România, angajaţi ai beneficiarului şi implicaţi în implementarea proiectului finanţat;

* venitul salarial realizat timp de 12 luni pentru fiecare nou loc de munca creat şi ocupat de specialişti în domeniul sănătăţii, conform COR 2019 Clasificarea ocupaţiilor din România, în urma implementării proiectului până la valoarea minimă a 12 salarii medii brute pe economie, precum şi contribuţiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru a beneficia de acest  ajutor de stat, întreprinderea solicitantă trebuie să obţină un Acord de finanţare din partea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.

Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, echivalent în lei.

Beneficiarii sunt obligaţi să menţină investiţiile realizate cu finanţare prin Program cel puţin 10 ani de la accesarea sumelor din acest program. În caz contrar, ei vor rambursa integral sumele obţinute ca sprijin financiar potrivit legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.

Prezenta schemă va fi valabilă pentru încheierea angajamentelor legale până la 31 decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii până la 31 decembrie 2022, cu respectarea prevederilor naţionale şi europene în domeniul ajutorului de stat.

Plăţile vor fi efectuate până la 31 decembrie 2022, respectiv 31 decembrie 2024 în cazul prelungirii valabilităţii schemei în condiţiile respectării prevederilor naţionale şi europene în domeniul ajutorului de stat.

 

 

 

 

Citiți și:

500 apartamente, in curs de autorizare

Pozitionarea buna a ansamblului poate salva vanzarile

Locuinte colective si club, in pregatire in Sectorul 1

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.1/ martie 2019

Sus
Translate »