Oferte locuri de munca top
ARENA Constructiilor

Cum se deruleaza Programul Termoficare 2006-2020

A intrat în vigoare programul „Termoficare 2006-2020 căldură și confort” (regulament anexat mai jos). Acesta asigură cofinanțarea proiectelor promovate de autoritățile administrației publice locale pentru reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.

Implementarea și monitorizarea pe plan local a programului, precum și coordonarea activităților privind derularea investițiilor intră în responsabilitatea autorităților administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale beneficiare.

Proiectele care beneficiază de cofinanțare de la bugetul de stat prin intermediul acestui program trebuie să dovedească tehnic eficientizarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică, raportat la consumul de resurse energetice primare aferent anului 2004.

Beneficiarii programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort” sunt unitățile administrativ-teritoriale care dețin în proprietate sisteme centralizate de alimentare cu energie termică sau părți ale acestora.

Beneficiarii vor gestiona direct, prin bugetele de venituri și cheltuieli, sumele alocate de la bugetul de stat pentru realizarea proiectelor de retehnologizare, modernizare și dezvoltare a sistemului centralizat de producere și distribuție a energiei termice. Beneficiarii vor fi direct responsabili de pregătirea, managementul și implementarea proiectului și nu vor acționa ca intermediari.

Cheltuielile eligibile ale proiectelor depuse în cadrul programului pentru componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, sunt cofinanțate în proporție de maximum 70% din fonduri provenite de la bugetul de stat, prin bugetul MDRAP.

Cofinanțarea proiectelor de investiții aprobate în cadrul programului se realizează prin acordarea de transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul MDRAP în limita fondurilor alocate anual cu această destinație.

Sumele repartizate anual de la bugetul de stat pentru cofinanțarea unui proiect în cadrul programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort” vor fi aprobate de către Comisia interministerială de coordonare a programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort” în limita a maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru care se solicită finanțare. Procentul de cofinanțare reprezintă raportul: sume alocate de la bugetul de stat/total sume alocate proiectului (de la bugetul de stat + de la bugetul local) x 100.

Pentru a beneficia de cofinanțare în cadrul acestui program autoritățile administrației publice locale trebuie să depună la MDRAP documentația tehnico-economică aferentă, anual, până cel mai târziu la data de 15 martie.

 

Descărcați aici regulamentul privind implementarea programului și anexele:

 

 

 

 

Citiți și:

Cinci firme ale unui cunoscut om de afaceri, in insolventa

Nou ansamblu de locuinte, in pregatire intr-un sector al Bucurestiului

Trei noi blocuri, cu cate 9 niveluri, in Bucuresti

Lupte grele pentru modernizarea unui drum, de peste 45 mil euro

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor

 ARENA Constructiilor nov – dec 2017 (click aici)coperta-ac8-mare  ARENA Constructiilor , oct 2017  (click aici) coperta-ac7

 

Sus
Translate »