Oferte locuri de munca top

Cum se realizeaza racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale

A intrat în vigoare noua versiune a regulamentului de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale, prin publicarea sa în Monitorul Oficial.

Astfel, în termen de cel mult 20 de zile de la primirea cererii de racordare și a documentelor ce o însoțesc, operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale (OSD) stabilește soluția tehnică pentru realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării.

În termen de 15 zile de la depunerea cererii de racordare, în cazul în care nu sunt necesare lucrări de realizare a unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării, respectiv de la data punerii în funcțiune a obiectivului/conductei, OSD este obligat să emită avizul tehnic de racordare (ATR).

Operatorul este obligat să asigure întocmirea documentației tehnice/proiectului tehnic de execuție a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM în termen de 15 zile de la obținerea acordului/autorizației administratorului drumului, respectiv a autorizației de construire, după caz.

Pentru realizarea racordării la sistemul de distribuție, solicitanții vor parcurge următoarele etape:

* depunerea și înregistrarea la OSD a cererii de racordare la SD însoțită de mai multe documente, achitarea tarifului de analiză a cererii, după caz;

* evaluarea cererii de racordare;

* stabilirea soluției tehnice pentru realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

* eșalonarea lucrărilor necesare racordării și actualizarea planurilor de investiții cu lucrările necesare

* emitere ATP în funcție de soluția tehnică

* obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor

* proiectarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

* verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE, conform prevederilor legale;

* execuția obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

* urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

* recepția și punerea în funcțiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, de către OSD;

* stabilirea soluției pentru racord și/sau SRM/SR/SM/PRM/PM și emiterea ATR;

* OSD emite și transmite solicitanților, cu excepția clienților finali casnici, contractul de racordare;

* obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, după caz, pentru racord, respectiv SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;

* proiectarea racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM de către OSD sau prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către OSD sau de solicitanții care finanțează aceste obiective;

* verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent racordului și SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE, conform prevederilor legale aplicabile;

* execuția racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM de către OSD sau prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către OSD sau de către solicitanții care finanțează aceste obiective;

* urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea racordului și SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;

* recepția și punerea în funcțiune a racordului și SRM/SR/SM/PRM/PR/PM de către OSD.

Avizele tehnice de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale emise până la data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt valabile până la expirarea termenului de valabilitate, fără a putea fi prelungite.

De asemenea, tarifele de racordare încasate în baza cererilor de racordare formulate ulterior datei de 30 iulie 2020 și pentru care nu s-a încheiat contract de racordare se returnează solicitanților în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

 

Descărcați aici Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

Sus
Translate »