Oferte locuri de munca top

Cum va fi impartit miliardul de euro de la Cultura

Cum va fi împărțit miliardul de euro, promis de guvernanți ca finanțare pentru Programul de investiții în domeniul culturii, a fost detaliat printr-un proiect de ordin de ministru.

Astfel au fost stabilite categoriile de investiții în domeniul culturii care vor beneficia de finanțare de la Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Totodată, au fost detaliate condițiile de eligibilitate și criteriile de prioritate pentru investițiile în domeniul culturii, dar și procedura de analizare și selectare a proiectelor.

Astfel, prin Programul de investiții în domeniul culturii urmează să fie finanțate patru categorii de cheltuieli de investiții:

* achiziţia de imobile monumente istorice şi de bunuri culturale mobile clasate, prin exercitarea dreptului de preemţiune al statului, în condiţiile legii;

* construirea de obiective culturale, reprezentând construcţii cu destinaţie culturală sau în care se desfăşoară activităţi în domeniul cultural, de informare şi de educaţie permanentă, se oferă servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale şi a accesului la informaţie;

* realizarea de lucrări de intervenţie, reabilitare şi/sau modernizare, consolidare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice, definite la art. 3 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscrise în Lista monumentelor istorice, actualizată, cu respectarea prevederilor respectivei legi;

* realizarea de lucrări de intervenţie, reabilitare şi/sau modernizare, consolidare, restaurare şi punere în valoare a obiectivelor culturale, cum ar fi biblioteci, muzee, centre culturale, instituţii de spectacole sau concerte şi alte obiective cu destinaţie culturală.

Programul de investiții în domeniul culturii se va derula multianual.

Pentru stabilirea listei obiectivelor/proiectelor prioritare de investiţii, guvernanții propun constituirea Comisiei pentru investiţii în domeniul culturii, a cărei componenţă ar urma să fie formată din nouă specialişti şi experţi atestaţi în domeniul protejării monumentelor istorice.

Membrii Comisiei vor putea fi numiţi prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului culturii şi identităţii naţionale.

Este de menționat faptul că sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului bugetar pentru obiectivele/proiectele prioritare de investiții aprobate în cadrul Programului de către ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, sunt prevăzute să fie restituie la bugetul de stat, cu excepția celor neutilizate de către instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii.

 

Descarcati aici Normele metodologice (proiect)

 

 

 

 

Citiți și:

Proiect rezidential de lux in nordul Capitalei

Investitori evrei pregatesc un amplu ansamblu imobiliar in Capitala

Reduceri de preturi si in cadrul unor proiecte de lux din Bucuresti

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

Sus
Translate »