Erdbewegung-Osteuropa

Cum vom sti care sunt ”beneficiarii reali”

Urmează să fie stabilit modul de realizare a Registrului beneficiarilor reali, precum și modul de accesare a acestuia.

Registrul beneficiarilor reali este organizat pentru persoanele juridice care au obligaţia de înmatriculare în registrul comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale.

În acest sens, a fost elaborată procedura de înscriere și radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului. De asemenea, este propusă și procedura de înregistrare online, precum și tarifele pentru accesul la Registru. Documentele au fost lansate în dezbatere publică.

Procedura de înregistrare on-line

Orice persoană fizică sau juridică se va putea înregistra online în portalul de servicii al ONRC pentru a solicita accesul la serviciul on-line de furnizare informații din Registrul beneficiarilor reali.

Accesul la datele din Registrul beneficiarilor reali cu condiția achitării on-line a tarifului legal aferent. Tarifele prevăzute sunt de 20 de lei pentru furnizarea de informaţii privind beneficiarii reali ai unei persoane juridice (situația la zi), și 100 de lei pentru eliberarea raportului istoric privind beneficiarii reali ai unei persoane juridice / privind calitatea de beneficiar real a unei persoane fizice.

Autorităților care au competență de supraveghere și control, organelor judiciare, ONPCSB și entităților raportoare vor avea acces gratuit la Registrul beneficiarilor reali.

Înscrierea și radiere mențiunilor

Autorităţile care au acces la Registrul beneficiarilor reali și entitățile raportoare vor informa Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor – ONPCSB şi Oficiul Național al Registrului Comerțului – ONRC cu privire la orice neconcordanţă între informaţiile disponibile în Registrul beneficiarilor reali şi informaţiile privind beneficiarii reali pe care le deţin.

Pe baza informațiilor transmise, ONRC va înscrie, din oficiu, în Registrul beneficiarilor reali, o menţiune provizorie cu privire la existenţa neconcordanţei privind datele înregistrate anterior în Registrul beneficiarilor reali. Mențiunea provizorie înscrisă de ONRC se radiază, în baza solicitării ONPCSB, care are competența de a soluționa  neconcordanța cu care a fost sesizat de către de către autoritățile care au acces la registrul beneficiarilor reali sau de către entitățile raportoare.

În proiect se propune transmiterea pe cale electronică, prin adresă semnată electronic cu semnătură calificată, a solicitării ONPCSB de radiere a mențiunii provizorii.

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

 

 

Sus
Translate »