Oferte locuri de munca top

Cum vor arata tarifele ANRE, din 2020

De anul viitor, vor fi introduse tarife pentru anumite servicii prestate de Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, conform unui proiect de ordin al ANRE, supus consultării publice.

Astfel, față de anul acesta, vor fi practicate de ANRE următoarele tarife și contribuții bănești:

* Pentru analiza documentaţiei transmise în vederea emiterii deciziei de aprobare a preţurilor/tarifelor în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare şi pentru energia termică produsă în capacităţi de producere separată, persoanele fizice şi juridice vor achita o contribuţie bănească de 3.125 lei dacă:

  1. a) au obligaţia legală de a solicita Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei aprobarea preţurilor/tarifelor percepute în desfăşurarea activităţilor comerciale;
  2. b) desfăşoară, potrivit legii, astfel de activităţi în sectorul energiei electrice, fără a fi titulare de licenţe.

Această contribuţie se percepe odată cu depunerea dosarului de analiză şi nu se restituie solicitantului în cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare Domeniul Energiei refuză aprobarea sau în caz de restituire a documentaţiei pe motiv că documentaţia nu este completă.

* Operatorii economici, persoane fizice şi juridice, solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile E-SRE pentru care se solicită acreditarea, operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale de producere a E-SRE cu putere instalată mai mare de 250 MW, supuşi evaluării detaliate a măsurii de sprijin şi notificării către Comisia Europeană, vor achita Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească de:

  1. a) 3.125 lei pentru operatorii economici persoane juridice, solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE pentru care se solicită acreditarea;
  2. b) 600 lei pentru operatorii economici persoane fizice, solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE;
  3. c) 600 lei/MW instalat pentru operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale electrice supuse evaluării detaliate şi notificării măsurii de sprijin către Comisia Europeană.

* Tariful pentru emiterea unui duplicat al deciziei de acreditare este de 250 lei, ȋn cazul operatorilor economici acreditați pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi.

* Tariful pentru comunicarea de copii ale documentelor din dosarul aferent deciziei de acreditare este de 350 lei, ȋn cazul operatorilor economici acreditați pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi. Acest tarif nu se aplica in situațiile in care este necesara comunicarea de date si informații solicitate de către autorități ale statului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

Descărcați aici Proiectul de Ordin ANRE

 

 

 

 

 

Citiți și:

Un mare retailer va cumpara un teren 1,6 mil euro

Un dezvoltator imobiliar pregateste un nou parc industrial

Viitor parc industrial pe aproape 34 ha

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Sus
Translate »