Oferte locuri de munca top

Cum vor fi atrase fonduri pentru infrastructura rutiera

A fost revizuit ghidul solicitantului pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii rutiere. Finanțarea nerambursabilă este valabilă pentru realizarea și pregătirea proiectelor din sectorul de transport rutier. Apelul de proiecte este valabil până la data de 31 decembrie 2022.

Valoarea proiectelor

Dacă valoarea costurilor totale eligibile depășește 75 milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM.

Pentru proiectele fazate, acest prag se aplică la costurile eligibile aferente ambelor faze ale proiectului. Proiectele care nu depășesc acest prag sunt proiecte non-majore.

Rata de cofinanțare a proiectelor de construcţie/modernizare/reabilitare a rețelei rutiere este 85% din Fondul de Coeziune/FEDR și 15% de la bugetul de stat, în cadrul OS 1.1, 2.1 și 2.2 TEN-T central şi proiectele de sprijinire a pregătirii portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020

Acțiuni sprijinite

* Proiecte de modernizare a infrastructurii de transport rutier amplasate pe reţeaua TEN-T centrală (noi şi fazate), în cadrul OS 1.1;

* Proiecte noi de construcţie/modernizare a rețelei rutiere TEN-T centrale (conform standardului definit prin MPGT: autostrăzi / drumuri expres /drumuri naţionale), inclusiv construcţia de variante de ocolire aferente reţelei (conform standardului tronsonului aferent);

* Proiecte fazate de reabilitare/modernizare a infrastructurii de transport rutiere situate pe reţeaua TEN-T centrală, aprobate ca atare prin decizie a Comisiei Europene, care asigură continuarea investiţiilor aprobate în perioada 2007-2013 prin POS Transport şi nefinalizate până la finalul anului 2015;

* Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020, vizând dezvoltarea reţelei rutiere TEN-T centrale.

Solicitanți eligibili

Solicitanții eligibili în cadrul OS 1.1, 2.1 și 2.2. sunt administratorii infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional, desemnați conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii: CNAIR, Compania Naţională de Investiţii Rutiere,  Direcțiile Regionale de Drumuri și Poduri din cadrul CNAIR, autorități publice locale (UAT), individual sau constituite într-o asociație de dezvoltare intercomunitară (ADI) sau parteneriate între CNAIR și UAT, CNAIR și ADI.

Activități finanțabile în cadrul OS 1.1

Modernizarea infrastructurii de transport rutier amplasate pe reţeaua TEN T centrală :

* Construirea/modernizarea rețelei rutiere TEN-T centrale (conform standardului definit prin MPGT: autostrăzi / drumuri expres /drumuri naţionale)

* Construcția de variante de ocolire aferente reţelei rutiere TEN-T centrale (conform standardului tronsonului aferent)

Activități finanțabile în cadrul OS 1.1, 2.1 și 2.2

* Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz)

* Elaborarea aplicației de finanțare, inclusiv a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea Impactului asupra Mediului, Studiu de evaluare adecvată etc)

* Elaborare documentaţie/documentaţii de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări şi furnizare.

Activități finanțabile în cadrul OS 2.1 Modernizarea infrastructurii de transport rutier amplasate pe reţeaua TEN-T

* Construirea/modernizarea rețelei rutiere TEN-T (conform standardului definit prin MPGT: autostrăzi / drumuri expres /drumuri naţionale)

* Construcția de variante de ocolire aferente reţelei rutiere TEN-T (conform clasificaţiei tronsonului aferent)

Activități finanțabile în cadrul OS 2.2 Modernizarea infrastructurii de transport care asigură conexiunea la reţeaua TEN-T

* Construirea/modernizarea rețelei rutiere (conform standardului definit prin MPGT: autostrăzi / drumuri expres /drumuri naţionale) care asigură o conexiune adecvată la rețeaua TEN-T sau creşterea accesibilităţii regionale

* Construcția de variante de ocolire aferente reţelei rutiere (conform clasificaţiei tronsonului aferent) care asigură o conexiune adecvată la rețeaua TEN-T sau creşterea accesibilităţii regionale.

 

Descărcați aici Ghidul solicitantului

 

 

 

 

 

Citiți și:

Extindere mare a unor spatii comerciale, autorizata

Oferta reevaluata pentru constructii de aproape 98 mil euro

Statie de transfer a deseurilor, in autorizare

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2020

Sus
Translate »