Oferte locuri de munca top

Cum vor fi finantate proiectele pentru managementul energiei durabile

Vor fi stabilite modalitatea de finanțare și criteriile ce trebuie îndeplinite pentru accesarea de fonduri în cadrul proiectelor din domeniul managementului energiei durabile. În acest sens a fost lansat în consultare publică Ghidul de finanțare al programului, ce urmează să fie aprobat de către Guvern.

Astfel, Programul „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile” se adresează localităților sărace/subdezvoltate din România și presupune implementarea unor proiecte de investiții în infrastructura locală, în cel puțin unul din următoarele domenii specifice:  reabilitarea termică a clădirilor publice, termoficare, furnizarea de energie, inclusiv regenerabilă, iluminat public, transport public și planificare urbană.

Sunt eligibile la finanțare în cadrul Programului comune, orașe și municipii din 17 județe sărace/subdezvoltate din România.

Prin Program sunt finanțate:

* proiectele aprobate pentru finanţare şi nefinalizate în cadrul proiectului „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile”, finanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano – Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, și anume:

-“Modernizarea și extinderea iluminatului public în orașul Băneasa, județul Constanța”

-“Realizarea unui parc fotovoltaic în orașul Darabani, județul Botoșani”,

-“Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în orașul Potcoava”.

* proiecte selectate prin apel realizat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, adresat comunelor, orașelor și municipiilor din regiuni sărace/subdezvoltate ale României.

Din bugetul total al Programului FAED în valoare de 18.217.341 lei, după eliminarea sumelor aferente celor trei proiecte menţionate mai sus, rămâne un disponibil în sumă de 7.770.808,81 lei pentru care este necesar apel de proiecte.

Valoarea minimă a grantului este de 1.000.000 lei.

Ghidul de finanțare cuprinde următoarele preveri:

* Condiţiile de eligibilitate a beneficiarilor si proiectelor;

* domeniile specifice de investiții;

* Conţinutul dosarului de finanţare;

* Modelul cadru al propunerii finale de proiect;

* Criteriile în baza cărora se efectuează evaluarea și selecția proiectelor;

* Condițiile de analiză, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor propuse pentru finanțare.

Cheltuieli eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile în cadrul Programului, printre altele, următoarele cheltuieli:

* amenajarea terenului, precum: demolări; demontări; dezafectări; defrişări; evacuări ale materialelor rezultate; devieri ale reţelelor de utilităţi din amplasament; sistematizări pe verticală; drenaje; epuizmente, numai cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază;

* amenajarea terenului privind protecţia mediului: lucrări şi acţiuni de protecţie a mediului; refacerea cadrului natural şi aducerea la starea iniţială după terminarea lucrărilor, prin plantarea de copaci, reamenajarea de spaţii verzi şi altele de aceeaşi natură;

* asigurarea utilităţilor necesare obiectivului investiţiei, precum: alimentare cu apă; canalizare; alimentare cu gaze naturale; agent termic; energie electrică; reţele de comunicaţii: telefonie, radio-tv, internet; drumuri de acces şi căi ferate industriale; branşare la reţele de utilităţi – care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului investiţiei;

* studii de teren, raport privind impactul asupra mediului, alte studii: geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului etc.

 

Descărcați aici Ghidul de finanțare – proiect

 

 

 

 

 

Citiți și:

Blocuri turn, in cadrul unui nou ansamblu mixt din Capitala

O noua sala polivalenta, cu peste 18 mil euro

Aproape 9 mil euro costa construirea sediului unei institutii de cultura

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2020

 

Sus
Translate »