Oferte locuri de munca top

Cum vor fi standardizate documentele pentru achizitiile publice/sectoriale

Documentația de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse urmează să fie standardizată. Astfel va fi clarificat modul de stabilire a cerințelor și criteriilor, asigurând un cadru transparent pentru participarea operatorilor economici la procedurile de atribuire.

Noua documentație standard este detaliată în cadrul unui proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

Structura acesteia este împărțită în patru secțiuni:

  1. a) Secțiunea I cuprinde Documentul Unic de Achiziții European (DUAE), furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeană. Aceasta reprezintă declarația pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție.
  2. b) Secțiunea II este compusă din Instrucțiuni către ofertanți/candidați. Acestea conțin detaliile referitoare la:

* formalitățile ce trebuie îndeplinite în legătură cu procedura de atribuire în cauză

* modul în care operatorii economici trebuie să structureze informațiile ce urmează a fi prezentate pentru a răspunde cerințelor din anunțul de participare/de participare simplificat, respectiv detalii procedurale cum ar fi precizări privind garanțiile solicitate

* modul în care trebuie întocmite și structurate propunerea tehnică și cea financiară

* criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat

* termenele procedurale ce trebuie respectate și căile de atac ce pot fi utilizate.

  1. c) Secțiunea III cuprinde Caietul de sarcini, ce conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile autorității/entității contractante.
  2. d) Secțiunea IV reprezintă Contractul de achiziție publică/sectorială de produse, care conține modelul orientativ al unui contract de achiziție publică/sectorială de produse.

La întocmirea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, autoritatea/entitatea contractantă va putea fi obligată să utilizeze documentația standard în următoarele moduri:

  1. a) conținutul secțiunii I din cadrul fiecărei documentații de atribuire va coincide cu conținutul secțiunii I din documentația standard și va fi completat cu informațiile necesare atât de autoritatea/entitatea contractantă la momentul lansării procedurii de atribuire, cât și de ofertant la momentul depunerii ofertei;
  2. b) conținutul secțiunii II din cadrul fiecărei documentații de atribuire va cuprinde Caietul de sarcini și va fi elaborat, în funcție de necesitățile obiective ale autorității/entității contractante, prin transcrierea textelor scrise cu caractere normale din conținutul secțiunii II din documentația standard și prin completarea datelor necesare în vederea elaborării și prezentării ofertei în conformitate cu indicațiile precizate prin textele scrise cu caractere înclinate, între paranteze pătrate;
  3. c) conținutul secțiunii III din cadrul fiecărei documentații de atribuire va cuprinde Instrucțiunile pentru ofertanți, și va fi elaborat, în funcție de necesitățile obiective ale autorității/entității contractante, prin transcrierea identică a textelor scrise cu caractere normale din conținutul secțiunii III din documentația standard și prin completarea datelor necesare în vederea elaborării și prezentării ofertei în conformitate cu indicațiile precizate prin textele scrise cu caractere înclinate, între paranteze pătrate;
  4. d) conținutul secțiunii IV din cadrul fiecărei documentații de atribuire va cuprinde propunerea concretă de contract care va fi încheiat între autoritate/entitate contractantă și contractant, propunere care se elaborează prin adaptarea modelului orientativ prevăzut în documentația standard la specificul fiecărui contract care urmează să fie atribuit.

Totodată, la întocmirea anunțului de participare/de participare simplificat, autoritatea/entitatea contractantă va utiliza anunțul standard de participare/de participare simplificat propus, ce va fi elaborat, în funcție de necesitățile obiective ale autorității contractante, prin transcrierea identică a textelor scrise cu caractere normale și prin completarea datelor necesare în vederea participării la procedura de atribuire în conformitate cu indicațiile precizate prin textele scrise cu caractere înclinate, între paranteze pătrate.

 

Descărcați aici Documentațiile standard

 

 

 

 

Citiți și:

Cum merg vanzarile in zona de sud a Bucurestiului

Proprietarii unui teren cauta asociat pentru construirea a 5 blocuri in Capitala

Cerere de apartamente noi la malul marii se mentine ridicata

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

Sus
Translate »