Oferte locuri de munca top

Deputatii nu s-au decis in ceea ce priveste protectia sociala a constructorilor

Proiectul de lege privind reducerea cotelor plătite de beneficiarii lucrărilor de construcții, de firmele de construcții și de angajații lor către Casa Socială a Constructorilor, precum și imposibilitatea recepției lucrărilor fără plata acestor cote a fost retrimis ieri la comisiile de specialitate din Camera Deputaților pentru raport suplimentar.

Acest proiect a intrat pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților la finalul anului trecut, după ce a primit recomandarea de adoptare cu unele amendamente de la comisia pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților

Proiectul de modificare a legii Casei Sociale a Constructorilor a fost inițiat de deputatul PSD Cătălin Marian Rădulescu și propune reducerea cotelor plătite către CSC de firme, de angajații lor și de beneficiarii lucrărilor de construcții. În același timp, procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, fără dovada plății contribuțiilor către Casa Socială a Constructorilor, este nul şi nu produce efecte, potrivit unui amendament propus la proiectul de lege.

Măsură ar urma să genereze fonduri suplimentare pentru CSC. Astfel, activitatea CSC va fi practic dublată și de derularea unor programe de formare profesională a angajaților din construcții, acest lucru nefiind prevăzut până acum,

În principal, activitatea Casei se axează pe protecția socială a angajaților din sectorul de construcții și producerea materialelor de construcții în perioada în care condițiile meteorologice nu permit lucrul pe șantier.

Conform proiectului legislativ pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor, instituţiile publice, emitente ale autorizaţiilor de construire, vor avea obligaţia să verifice respectarea obligațiilor de plată a contribuțiilor la CSC de către beneficiarii lucrărilor de construcţii-montaj, respectiv înscrierea în devizul general al lucrării a prevederilor referitoare la plata contribuţiilor.

Comisiile de recepţie a lucrărilor de construcţii montaj vor avea la rândul lor obligaţia să solicite beneficiarului lucrărilor de construcţii montaj şi agentului economic din sectorul de construcţii, anterior semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dovada îndeplinirii obligaţiilor de plată, pe care o ataşează la procesul verbal. Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, fără dovada plății contribuțiilor către Casa Socială a Constructorilor, este nul şi nu produce efecte.

Potrivit aceluiași proiect legislativ, CSC își va finanța activitatea în felul următor:

* în primul rând, salariații din sectoarele vizate vor plăti o contribuţie lunară, reprezentând 0,7% din salariul de bază brut (în scădere de la 1% în prezent).

* în al doilea rând, firmele cu activitate de construcții și de producere a materialelor de construcţii vor plăti 1% din valoarea producției de construcții, realizată cu personalul propriu angajat și încasată de la beneficiar, respectiv, 1% din valoarea producției marfă vândute și încasate aferentă locurilor de muncă protejate (procentul a fost diminuat de la 1,5%). Contribuţia agenţilor economici din categoria microîntreprinderi este opţională. * în al treilea rând, beneficiarii lucrărilor vor vira direct în contul CSC, 0,35% din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj, cu corespondent în devizul general al obiectivului de investiţii sau al lucrării de intervenţii,  în toate situaţiile în care se solicită autorizaţie de construire, indiferent de sursa de finanţare şi de forma de proprietate asupra construcţiei (procentul a fost diminuat de la 0,5%).

Fac excepţie de la plata contribuţiilor prevăzute lucrările la construcţiile de locuinţe individuale personale.

 

 

 

Citiți și:

6 blocuri cu cate 9 niveluri vor fi construite in provincie

Revizuirea solutiilor tehnice a redus numarul de poduri si pasaje pe un traseu

Bucuresti: Peste doua saptamani incepe construirea unui bloc cu 8 etaje

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.1/ martie 2019

Sus
Translate »