Heidelberg Cement

VIAROM: Drumurile eco se construiesc prin reciclarea materialelor

Eforturile investite în tehnologii care protejează planeta și permit dezvoltarea unei infrastructuri sustenabile au generat și economii la nivel de costuri.

VIAROM își propune să utilizeze tot mai des, două procedee de reciclare care protejează mediul și presupun costuri reduse pentru clienți: reciclarea la rece în situ și reciclarea la cald în stații fixe.

Reciclarea la rece în situ este un procedeu descris pe larg într-un articol precedent.

Reciclarea la cald în stații fixe protejează resursele naturale

Reciclarea la cald constă în fabricarea de mixturi asfaltice din mixtură recuperată prin amestec cu materiale de aport (agregate naturale, bitum, filer) în instalații de fabricare a mixturilor asfaltice. Avantajul economic major constă în limitarea utilizării materiilor prime epuizabile.

Mixturile asfaltice astfel obținute au comportament excelent la trafic intens și oferă avantaje conexe deoarece sunt produse reciclate care conservă resursele materiale și reduc cantitatea de carbon din șantier

Reglementare în domeniu:

Standardizare în sistem reglementat

Fabricarea mixturilor asfaltice cu mixtură recuperată se realizează în conformitate cu standardele armonizate din seria SR EN 13108 Mixturi asfaltice. Aceste standarde ofera posibilitatea introducerii mixturii recuperate în funcție de tipul de strat unde se utilizează mixtura asfaltică fabricate sau a limitelor tehnologice impuse de capacitatea stației de fabricare.

Normativ românesc

În România există normativul DD 509-2003 Normativ privind reciclarea mixturilor asfaltice la cald în stații fixe care, spre deosebire de standardele din seria SR EN 13108, limitează atât dozajul de mixtură asfaltică recuperată la maxim 30% din masa mixturii, cât și domeniul de aplicare și anume: straturi de bază și legătură pentru drumuri și străzi cu excepția drumurilor și străzilor de clasă tehnică I.

În normativul AND 605 – Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare, preparare și punere în operă a mixturilor asfaltice nu este specificată posibilitatea utilizării mixturii asfaltice recuperate pentru fabricarea mixturilor asfaltice. Normativul menționat anterior are la bază standardele din seria SR EN 13108, care oferă posibilitatea utilizării mixturii asfaltice recuperate.

În cadrul proiectelor, normativul AND 605 este singurul normativ care se regăsește ca bază legală de proiectare și utilizare a mixturilor asfaltice, iar normativul DD 509-2003 care permite utilizarea mixturii recuperate nu figurează în cadrul acestora.

În lipsa utilizării normativului DD 509-2003 de către proiectanți, toate mixturile asfaltice se vor fabrica numai cu agregate naturale, iar eforturile de reducere a impactului asupra mediului vor fi foarte reduse.

În afară de reciclarea la cald în stații fixe mai există și reciclarea la cald, în situ, care presupune un procedeu de realizare foarte costisitor din cauza utilizajelor specifice, conform AND 575 : 2002 Normativ privind reciclarea la cald a îmbrăcămintei rutiere bituminoase.

La nivel internațional se fac eforturi în privința promovării soluțiilor eco pentru construcția și întreținerea drumurilor, dar normativele din România necesită revizuire pentru a fi adaptate către nevoia de utilizare cât mai rațională a resurselor naturale. Așa cum indică și anii de emitere a normativelor AND privind reciclarea (AND 532:2003, DD 509:2003 și AND 575:2002) se impune actualizarea lor deoarece sunt depășite moral. În condițiile în care la nivel național s-au armonizat numeroase standarde europene care reglementează domeniul acestor normative, este necesar să fie puse în concordanță cu aceste standarde armonizate.

 

Coordonator Departament Calitate Tehnic, ing. Tudor Simion, Viarom.

Sus
Translate »