Oferte locuri de munca top

Finantari pentru constructori: cate 5 mil lei pentru utilaje

Firmele care activează în sectorul construcțiilor se numără printre operatorii economici care vor putea primi finanțări garantate de stat în valoare de câte 5 milioane de lei maxim. Aceasta în cadrul noului program IMM Leasing de echipamente și utilaje, în curs de aprobare.

Astfel, conform unui proiect de Ordonanță de Urgență, Ministerul Finanţelor Publice va garanta, prin FNGCIMM, în numele și contul statului, astfel:

* maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate, pentru achiziţia de echipamente IT şi tehnologia informaţiei în cadrul unei operațiuni de leasing financiar;

* maximum 60% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate, pentru achiziţia de utilaje şi echipamente tehnologice în cadrul unei operațiuni de leasing financiar.

Durata maximă a perioadei de leasing este de 72 de luni, cu posibilitatea acordării de  perioade de grație cu durata cuprinsă între 3 și 12 luni.

Avansul achitat de utilizator va fi de maximum 20% din valoarea de achiziție a bunului finanțat, exclusiv TVA.

Valoarea reziduală este cuprinsă între 1% și maximum 20% din valoarea de achiziție a bunului finanțat exclusiv TVA și poate fi achitată la încheierea perioadei de leasing sau poate fi inclusă în rate, pe parcursul derularii contractului.

Ce sectoare sunt eligibile

Pe langa sectorul constructiilor, mai sunt eligibile următoarele domenii: agricultura, silvicultura si pescuit; industria extractivă; industria prelucrătoare, cu excepția fabricării produselor din tutun și a fabricării băuturilor, altele decât vinul și berea; activitățile de poștă și curier; hoteluri și restaurante; activitățile de editare; activități de servicii în tehnologia informației și activitățile de servicii informatice; activități de cercetare-dezvoltare; sănătate și asistență socială.

Finanțările sunt destinate achizitionării activelor noi și second hand destinate beneficiarilor eligibili care respectă condiţiile programului şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale finanțatorilor şi beneficiază de garanţii emise/acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului în calitate de mandatar al Ministerului Finanţelor Publice.

Garanţia de stat este garantată cu ipoteca legală mobiliară asupra echipamentelor, utilajelor şi bunurilor mobile aflate în proprietatea finanțatorului, care fac obiectul finanțării de tip leasing, în baza contractului de garantare.

 

Descărcați aici Proiectul OUG privind programul IMM LEASING de echipamente și utilaje

 

 

 

 

Citiți și:

O noua cladire pentru un spital va costa peste 52 mil euro

Noi spatii comerciale, in portofoliul unor investitori straini

Zona de locuire si parc de activitati, in pregatire pe aproape 9 ha

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2020

 

Sus
Translate »