Oferte locuri de munca top

Forma finala a Ghidului de finantare pentru montarea panourilor fotovoltaice

Prosumatorii – micii  furnizori de curent electric – trebuie să știe că a intrat în vigoare Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională. Forma finală a acestui Ghid a fost publicată în Monitorul Oficial.

Astfel, finanțarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, precum și din sumele virate prin POR. Aceste fonduri se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei.

Suma finanțată de Autoritate se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferența se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

* cheltuielile cu achiziția sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp, având ca principale părți componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; materiale conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicație; contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice și care permite colectarea și transmiterea datelor relevante de la distanță, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ;

* cheltuielile cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor și instalațiilor electrice;

* TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Este de menționat faptul că sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă încheiat între beneficiarul final și Autoritate.

Ghidul stabilește totodată faptul că programul are caracter multianual și se aplică la nivel național, pe regiuni.

Etapele programului sunt:

 1. publicarea pe pagina de internet a Autorității a informațiilor necesare demarării programului;
 2. validarea, încheierea contractelor cu instalatorii și publicarea listei acestora;
 3. înscrierea solicitanților, rezervarea sumelor aferente finanțării și aprobarea solicitanților;
 4. obținerea ATR și încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă;
 5. implementarea proiectului;
 6. decontarea și plata sumelor solicitate de către instalatorii validați;
 7. 7.monitorizarea beneficiarilor finali.

Sistemul de producere a energiei electrice pentru consumatori racordați la rețeaua națională de distribuție a energiei electrice va avea următoarea dimensionare:

 1. a)sistemul de panouri fotovoltaice – cu o putere însumată instalată de minimum 3kWp, fiecare panou cu o putere minimă instalată de 250 Wp;
 2. b)invertor/invertoare – putere instalată – minimum 3,0 kW;
 3. c)conexiuni – curent continuu și curent alternativ;
 4. d)structura de susținere a sistemului – capabilă să susțină tot sistemul și adaptată zonei unde va fi instalată;
 5. e)tablou electric alternativ – pentru racordul la instalația existentă.

Descărcați aici forma finală a Ghidul de finanțare

 

 

 

 

Citiți și:

Cazinoul din Constanta, pregatit pentru inceperea reabilitarii

34 mil euro pentru revitalizarea unei zone urbane

Peste 50 ha, pregatite pentru dezvoltarea de locuinte individuale

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

Sus
Translate »