Oferte locuri de munca top

IMM-urile vor primi bani pentru digitalizare

Microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii vor putea primi fonduri europene pentru digitalizare în cadrul unui program național.

Va fi acordat sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii  din alte sectoare de activitate decât TIC, potrivit unui proiect de HG.

Valoarea programului este de 726 milioane lei, din care contribuția Uniunii Europene este de 85%, iar contribuția națională este de 15%.

Durata de implementare a Programului Național de digitalizare este până la data de 31 decembrie 2023.

În cadrul acestui program vor fi finanțate în principal:

– achiziționarea de hardware TIC și a altor dispozitive aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune

– amenajarea centrului de date în care se vor instala echipamentele TIC achiziționate prin proiect,

– achiziționarea și/sau dezvoltarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date,etc.

De asemenea, vor fi finanțate:

– realizarea rețelei LAN necesară pentru implementarea proiectului;

– aplicațiile software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date

– website de prezentare a companiei, inclusiv achiziția de domeniu și găzduirea pe server;

– nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul național de domenii “.ro”;

– soluția de semnătură electronică;

– trecerea arhivelor din analog / dosare / hârtie în digital indexabil;

– servicii de tip cloud și SaaS;

– servicii pentru consolidarea securității cibernetice

– servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare

– instruirea personalului care va utiliza produsele implementate/ achiziționate și altele.

Programul Național de digitalizare a microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlociiva fi finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, prin Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC), pentru o economie digitală competitivă.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2020

Sus
Translate »