Oferte locuri de munca top
ARENA Constructiilor

Intretinerea locuintelor de serviciu ale Ministerului Justitiei

Guvernul a aprobat înființarea pe lângă Ministerul Justiției a unei activități finanțate integral din venituri proprii, constând în finanțarea lucrărilor de întreținere/reparații curente și, după caz, a lucrărilor de intervenții necesare menținerii în stare corespunzătoare de întrebuințare a locuințelor de serviciu. Este vorba de locuințele de serviciu aflate în proprietatea privată a statului, în proprietatea Ministerului Justiției și, după caz, în proprietatea instanțelor judecătorești.

Veniturile proprii ale activității se constituie din sumele încasate cu titlu de «chirii locuință de serviciu» pentru locuințele de serviciu date în locațiune, aflate în proprietatea privată a statului, în proprietatea Ministerului Justiției și, după caz, a instanțelor judecătorești.

211 locuințe de serviciu

Ministerul Justiției are 89 de locuințe de serviciu, din care 20 aflate în proprietatea Ministerului Justiției, achiziționate din venituri extrabugetare rezultate din vânzarea timbrului judiciar, și 69 aflate în proprietatea privată a statului, construite din venituri bugetare prin asociere cu Primăria Municipiului București.

Sumele încasate cu titlu de „chirii locuință de serviciu” în baza contractelor de locațiune a locuințelor de serviciu sunt sursa veniturilor proprii din care se finanțează această activitate. Astfel nu mai sunt necesare sume de la bugetul de stat pentru menținerea locuințelor de serviciu în stare corespunzătoare de întrebuințare.

Pe lângă fondul de locuințe de serviciu ce face obiectul HG nr. 905/2013 (modificată prin HG 93/2018), la nivelul instanțelor judecătorești mai există un număr de 122 locuințe de serviciu, din care 57 se află în proprietatea Ministerului Justiției – pentru care atribuirea, încheierea contractelor de închiriere și administrarea au fost delegate tribunalelor în a căror rază teritorială se află acestea – și 65 de locuințe care se află în proprietatea instanțelor judecătorești.

În legătură cu aceste locuințe de serviciu, locatarii au semnalat existența a numeroase probleme vizând starea tehnică și funcțională a acestora, precum funcționarea necorespunzătoare a instalațiilor electrice, sanitare și de încălzire, desprinderea unor porțiuni de tencuială/zidărie din fațada clădirilor, uzura elementelor de tâmplărie exterioară sau degradarea învelitorii tip terasă și altele asemenea.

Potrivit legii locatorul are obligația de a efectua toate reparațiile necesare pentru a menține bunul în stare corespunzătoare de întrebuințare pe toată durata locațiunii.

Ministerul Justiției și instanțele judecătorești sunt finanțate integral de la bugetul de stat și ca urmare, lucrările de investiții trebuie suportate din bugetul de stat.

 

Citiți și:

Cine va moderniza un drum judetean cu 22 mil lei

Blocuri cu regim mic de inaltime in Sectorul 3

Peste 80 mil euro pentru un important obiectiv din POIM

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 1/martie 2018

Sus
Translate »