Oferte locuri de munca top

Legea achizitiilor publice, eludata de autoritatile locale

Portiţa legislativă prin care primăriile pot înfiinţa societăţi comerciale pentru realizarea de lucrări reușind să evite astfel etapele procedurii de achiziţie publică ar putea fi remediată.

Modelul Primăriei Generale a Bucureștiului care și-a înființat zeci de firme pentru aproape toate tipurile de lucrări și servicii, a fost preluat și de unele primării de sector.

Soluţia găsită de autorităţile locale este înfiinţarea de firme proprii care să preia activitatea prestată de societăţi comerciale selectate prin proceduri de achiziţie publică.

“În principiu, aceste firme au fost înființate tocmai pentru că Legea achizițiilor publice permite atribuirea, în baza articolului 31, către afiliați, în mod direct, a unor contracte de achiziție publică și, deci, aceste societăți comerciale nou înființate ar putea prelua din activitățile primăriilor, consiliilor județene, fără a mai participa la proceduri competitive”, a declarat Bogdan Puscas, președintele Agentiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, într-un interviu acordat HotNews.ro

Pușcaș a mai menționat că aceste firme nu trebuie sub nicio formă să se transforme doar în hub-uri în care se introduc contracte, iar ulterior acestea sunt subcontractate către privați fără proceduri competitive.

În forma actuală a Legii 98/2016 privind achiziţiile publice nu sunt considerate “autoritate contractantă” și pe cale de consecinţă sunt exceptate de la obligaţia respectării prevederilor acestei legi, societăţile cu caracter comercial sau industrial finanţate majoritar de către autorităţile și instituţiile publice centrale sau locale ori de către alte organisme de drept public.

În aceeași categorie sunt incluse și societăţile în care mai mult de jumătate din membrii CA sau ai organului de conducere sunt numiţi de către aceleași entităţi publice.

Aceste societăţi au posibilitatea să achiziţioneze bunuri și servicii de orice valoare fără respectarea procedurilor competitive prescrise de lege pentru că din punct de vedere formal prezintă caracter comercial și industrial.

O propunere legislativă depusă spre dezbatere la Senat prevede eliminarea de la art 4 alin 2 lit. a) al legii 98/2016 a sintagmei “fără caracter comercial sau industrial”.

În acest mod, societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar deţinut de entităţi publice sau controlate de acestea vor fi obligate din nou la respectarea normelor juridice care reglementează achiziţiile publice, cu consecinţa creșterii gradului de transparenţă a modului de cheltuire a banilor publici, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Astfel alin. 2 art 4 din lege în forma modificată va avea următorul cuprins:

“Art .4.- (2) Prin organisme de drept public în sensul alin. (1) lit. b) se înţelege orice entităţi, altele decât cele prevăzute la art. (1) lit a) care, indiferent de forma de constituire sau organizare, îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

  1. Sunt înfiinţate pentru a satisface nevoi de interes general;
  2. Au personalitate juridică;
  3. Sunt înfiinţate în majoritate de către entităţi din cele prevăzute la alin. (1) lit. a) sau de către alte organisme de drept public ori se află în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ori controlul unei entităţi din cele prevăzute la alin (1) lit a) ori de către un alt organism de drept public;”

Iniţiativa aparţine unui grup de parlamentari USR și a fost depusă spre dezbatere la Senat, în calitate de primă cameră sesizată.

 

 

Revista Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia iunie 2017 (click aici)

TopJobs  –  Oferte locuri de munca in constructii (click aici)

NewsletterPrimesti gratuit stirile ARENA Constructiilor ! click aici!

Sus
Translate »