Oferte locuri de munca top

Lucrari fara autorizatie de construire, din infractiune in contraventie

Executarea fără autorizație de construire a anumitor lucrări nu va mai constitui infracțiune. Proiectul de lege va fi supus plenului Camerei Deputaților, cu propunerea de adoptare, de către membrii comisiilor de specialitate. Aceștia au respins cererea de reexaminare trimisă de Președintele României și au decis să propună votarea legii în forma trimisă spre promulgare.

Proiectul prevede că faptele de executare fără autorizație de construire sau desființare pentru anumite lucrări vor constitui contravenții.

Este vorba de:

* lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare și reabilitare privind căile de comunicație de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, rețelele și dotările tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătățiri funciare, lucrările de instalații de infrastructură, lucrările pentru noi capacități de producere, transport, distribuție a energiei electrice și/sau termice, precum și de reabilitare și retehnologizare a celor existente;
* lucrșri de foraje și excavșri necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și a prospecșiunilor geologice, proiectarea și deschiderea exploatărilor de cariere și balastiere, a sondelor de gaze și petrol, precum și a altor exploatări de suprafață, subterane sau subacvatice.
În cererea de reexaminare, Președintele României spunea că lucrările menționate în proiectul de lege sunt de interes public. Aceste lucrări vizează investiții de infrastructură (autostrăzi, drumuri, poduri, apeducte, baraje), deschiderea de cariere și balastiere, branșamente, racorduri la utilități, lucrări privind căile de comunicații.

”Prin raportare la importanța și dimensiunile acestor categorii de lucrări, amploarea acestora și consecințele pe care lipsa sau nerespectarea autorizațiilor de construcții le pot avea asupra siguranței publicului sau asupra mediului înconjurător, apreciem că se impune menținerea în sfera ilicitului penal a acestor fapte.

Dezincriminarea faptelor amintite este de natură să afecteze chiar realizarea unor investiții publice, încurajând intervenții neautorizate asupra autostrăzilor, drumurilor județene, podurilor, rețelelor electrice sau în realizarea forajelor, generând riscuri la adresa siguranței cetățenilor”, a arătat Președintele.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2020

Sus
Translate »