Oferte locuri de munca top

Mai multi beneficiari eligibili in programul dedicat managementului deseurilor

Mai mulți solicitanți care doresc să obțină finanțare nerambursabilă pentru proiecte de investiții și de sprijin pentru pregătirea proiectelor în sectorul de deșeuri vor putea accesa fonduri europene.

Aceasta pentru că va fi revizuit Ghidul solicitantului pentru „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”. Mai exact, este vorba despre Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România, din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Documentul se află în prezent în consultare publică.

Revizuirea Ghidului solicitantului (atașat la finalul articolului) se face în scopul extinderii listei de beneficiari eligibili și a includerii unor condiții specifice de eligibilitate în cadrul Axei Prioritare 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România, cu respectarea condițiilor de finanțare din cadrul programului.

În același timp cu lansarea consultării publice are loc suspendarea apelului de proiecte POIM/6/3/1/Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România. Relansarea acestui apel de proiecte, actualizat conform noilor modificări ale POIM și ale ghidului solicitantului va avea loc după finalizarea consultării publice.

Prezentul ghid a fost elaborat de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) pentru solicitanții care doresc să obțină finanțare nerambursabilă pentru proiecte de investiții și de sprijin pentru pregătirea proiectelor în sectorul de deșeuri, în cadrul Axei Prioritare 3 (OS) 3.1.

Solicitările se primesc până la 1 iulie 2022.

Bugetul alocat apelului de proiecte este împărțit pe mai multe tipuri de acțiuni, alocarea POIM fiind de 88.499.223 euro, iar bugetul limită apel/contractare este de 265.497.669 euro.

Pentru proiectele finanţate prin Axa prioritară 3 – “Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor”, O.S. 3.1 (proiecte integrate noi de management al deșeurilor) se asigură finanţarea integrală a cheltuielilor eligibile astfel:

* Pentru beneficiari autorități publice locale: 85%  Fondul de Coeziune, 13% buget de stat şi 2% buget local.

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile : 98% (85% FC+ 13% buget de stat)

Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului: 2%

* Pentru beneficiari instituții centrale, finanțate de la bugetul de stat: 85% Fondul de Coeziune, 15% contribuția beneficiarului (buget de stat)

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile (necesar de finanțare): 85% (FC)

Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului (buget de stat): 15% (buget de stat)

 

Descărcați aici Ghidul solicitantului (proiect)

 

 

 

 

 

Citiți și:

Parc de agrement, in pregatire langa Capitala

Locuinte de lux, in autorizare

Proiecte pentru construirea de centrale electrice fotovoltaice in provincie

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2020

Sus
Translate »