Oferte locuri de munca top

Masuri de protectie sociala mai eficiente, pentru sectorul constructiilor

Pentru a avea rezultate reale în aplicarea măsurilor de protecție socială în contextul pandemiei de coronavirus, Federația Patronatelor Societăților din Construcții a formulat câteva propuneri pe baza experienței și a specificului activității de construcții.

Astfel, conform OUG nr.30/18 martie ac, pe durata stării de urgență, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de munca ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.

Referitor la condițiile ce trebuie îndeplinite de către angajatori pentru a beneficia de această facilitate, FPCS propune următoarele modificări:

* Art.XI (2) De prevederile alin.(1) beneficiază salariaţii angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiţii:

  1. a) întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate.

FPSC propune renunțarea la Certificatul de situații de urgență. Atât timp cât starea de urgență este decretată general, pe tot cuprinsul României, constructorii consideră că acesta nu mai este necesar iar agentul economic nu mai trebuie să consume timp și energie ca sa obțină un document ce devine redundant.

  1. b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei Covid-19. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

A fost propusă eliminarea sintagmei „nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor”. Acestă exprimare poate crea pe de o parte discriminare iar pe de alta parte confuzii dacă agentul economic are bani în cont pentru a plăti alte cheltuieli anterioare ale firmei (materiale, leasinguri, chirii etc) bani care au venit din producția lunilor anterioare și implicit trebuie plătite cheltuielile aferente producției anterioare.

* Art.XI(3) Pentru angajatorii menţionaţi la alin. (2) lit. b), plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se va realiza în baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a veniturilor din luna anterioară depunerii declaraţiei pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% faţă de media veniturilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

FPSC argumentează: ”Înlocuirea sintagmei „încasări” cu sintagma „venituri”. Exprimarea din alin (3) poate fi aplicată numai pentru retaileri care încasează rapid. În situația activităților de construcții sau producție, există o diferență mare între momentul în care se execută producția și momentul în care are loc încasarea. Încasarea poate să dureze și 2-6 luni calendaristice. În speța noastră, în luna martie când s-a instituit Situația de Urgență care determina diminuarea capacității de producție, agenții economici încasează producția executată în decembrie, ianuarie, februarie. Practic, ei își diminuează producția, dar încasează ce au executat în lunile anterioare. Pierderea/diminuarea din luna martie a agentului economic se va resimți în încasări în luna aprilie, mai sau chiar iunie”.

 

 

 

 

Citiți și:

Proiect de construire a unei hale de productie, cu peste 5.800 mp scd

Peste 15 mil euro pentru construirea unui centru medical

Peste 20 mil euro, pentru două proiecte sportive

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2020

Sus
Translate »