RESIDEO

Ministerul Dezvoltarii incepe elaborarea Codului urbanismului si constructiilor

Pentru sistematizarea legislației şi elaborării proiectului de Cod al amenajării teritoriului, urbanismului şi construcțiilor, Ministerul Dezvoltării va forma o echipă de experți în domeniile relevante. Echipa va fi alcătuită atât din funcționari publici din minister, cât și din specialiști de formație profesională interdisciplinară (arhitecți, urbaniști, ingineri constructori, ingineri de instalații, juriști, economiști, ingineri geodez, ingineri de mediu, arhitecți specializați în probleme de patrimoniu construit).

Deja a fost emis un Proiect de Hotărâre pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor (atașat mai jos).

Conform documentului oficial, elaborarea proiectului de Cod va constitui o primă componentă a proiectului  intitulat “Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcțiilor şi consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu”, pentru care a fost aprobată finanțarea prin programul operațional capacitate administrativă 2014-2020.

Oficialii ministerului susțin că acest cod va fi un instrument legislativ clar, care va reglementa toate aspectele activităților de amenajare a teritoriului, urbanism şi construcții, coerent, adaptat contextului realităților contemporane naționale şi internaționale, prospectiv, îndreptat către îmbunătățirea calității vieții oamenilor.

În prealabil elaborării Codului, la nivelul elaborării Tezelor Codului a fost realizată o primă analiză a legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și a domeniilor conexe. Astfel, au fost identificate disfuncționalitățile legislației directe şi conexe în privința amenajării teritoriului, urbanismului, mediului, cadastrului, proprietății, zonelor construite protejate și monumentelor istorice, gestiunii riscurilor naturale şi industriale, pentru stabilirea concepției generale, a principiilor, noilor orientări și principalelor soluții legislative.

Propunerea de codificare a legislației amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, vizează prioritar:

* definirea unitară a domeniului și terminologiei;

* clarificarea raporturilor dintre elaborarea strategiilor şi politicilor publice, procesul de aplicare şi aprobare a planurilor și cel de realizare a investițiilor publice și private;

* reconsiderarea, actualizarea și integrarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism;

* reglementarea rezervelor de teren pentru dezvoltare și definirea servituților de urbanism;

* considerarea coerentă a ciclului de viață al investiției;

* reprezentarea armonizată a intereselor în domeniile reglementate;

* integrarea riscurilor și asigurărilor;

* redefinirea faptelor care constituie infracțiuni sau contravenții;

* corelarea cu codul fiscal;

* corelarea cu principiile aprobate în tezele prealabile ale Codului patrimoniului cultural.

Dată fiind complexitatea și dimensiunea celor trei domenii de interes ale Codului: amenajarea teritoriului, urbanismul şi construcțiile, actul normativ va fi structurat în două părți distincte „Codul amenajării teritoriului şi urbanismului” şi ”Codul construcțiilor”. Astfel, vor fi  ”două coduri”, ambele complexe, complementare și interdependente, care împreună vor reglementa cadrul legal, pornind de la amenajarea teritoriului și trasarea de linii strategice directoare, la planificare urbanistică operațională, până la abordarea întregului domeniu al construcțiilor, autorizarea executării lucrărilor de construcții, etapele de derulare ale unei investiții, ciclul de viață al construcțiilor, roluri și responsabilități, etc.

Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa MDRAP, Bulevardul Libertatii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucureşti – Directia Generala Dezvoltare Regionala si Infrastructura sau la adresa de e-mail augustina.stan@mdrap.ro sau la numarul de fax 0372-114.549 până pe 12 aprilie.

 

Descărcați aici Proeictul de Hotărâre pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor:

 

 

 

 

Citiți și:

Trei turnuri vor fi construite in Capitala, intr-un mare proiect

15 mil. euro pentru extinderea unui sistem de colectare ape uzate

Un important spital, in pregatire pentru extindere

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 1/martie 2018

Sus
Translate »