Oferte locuri de munca top

Noile proceduri pentru alocarea sumelor si raportarea cadastrala

Au intrat în vigoare modificările pentru procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru înregistrarea sistematică (mai jos, modificarile publicate în Monitorul Oficial).

Astfel, lucrările de înregistrare sistematică se realizează cu respectarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară și a celorlalte prevederi legale în domeniul cadastrului și publicității imobiliare.

Plata serviciilor

Plata serviciilor se va realiza în următorul fel:

  1. Pentru livrarea «Documente tehnice ale cadastrului – spre publicare», valoarea tranșei de plată este de 60% din valoarea corespunzătoare numărului de imobile recepționate care pot face obiectul decontării.

Plata serviciilor se va face în baza următoarelor documente:

  1. a) Proces-verbal de acceptanță a serviciilor aferente Livrării nr. 1 (în original), întocmit și semnat de către reprezentanții desemnați din partea achizitorului.
  2. b) Factura aferentă Livrării nr. 1, emisă de Prestator și înregistrată la sediul OCPI în copie conformă cu originalul.
  3. Pentru livrarea «Documente tehnice ale cadastrului – finale», valoarea tranșei de plată reprezintă diferența dintre valoarea corespunzătoare numărului de imobile recepționate care pot face obiectul decontării și valoarea plătită conform lit. A.

Plata serviciilor se va face în baza următoarelor documente:

  1. a) Proces-verbal de acceptanță a serviciilor aferente Livrării nr. 2 (în original), întocmit și semnat de către reprezentanții desemnați din partea achizitorului.
  2. b) Factura aferentă Livrării nr. 2, emisă de Prestator și înregistrată la sediul OCPI în copie conformă cu originalul.

Totodată, UAT va emite PVR servicii pentru serviciile prestate pe baza PVR tehnic emis de OCPI pentru fiecare livrare. PVR servicii va fi semnat de către UAT și prestator în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea PVR tehnic. Ulterior emiterii PVR servicii pentru Livrarea «Documente tehnice ale cadastrului – finale», OCPI va solicita ANCPI deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate.

Emiterea facturii de către prestator

Prestatorul va emite factura corespunzătoare serviciilor prestate aferentă fiecărei livrări în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data încheierii PVR servicii, care va fi înregistrată la sediul primăriei UAT.

Verificarea documentelor de plată și solicitarea de către OCPI a transferului de fonduri

OCPI va verifica documentele, inclusiv în ceea ce privește corespondența dintre numărul imobilelor recepționate în PVR tehnic și imobilele menționate în PVR servicii și în factură.

OCPI va transmite către ANCPI solicitarea transferului de fonduri pentru Livrarea «Documente tehnice ale cadastrului – spre publicare» însoțită de PVR tehnic și PVR servicii și în factură.

Ulterior finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică și verificării corespondenței dintre numărul de cărți funciare înființate din oficiu în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară și numărul de imobile stabilit în documentele prevăzute la pct. 13, OCPI va transmite către ANCPI solicitarea transferului de fonduri.

OCPI certifică prin solicitarea de transferuri de fonduri în vederea efectuării plăților verificarea realității, regularității și legalității tuturor acțiunilor și documentelor emise până la această etapă.

 

Descărcați aici Ordinul ANCPI

 

 

 

 

Citiți și:

Cu cat ar putea creste tarifele pentru manopera, in acest an

Patru blocuri vor fi edificate in etapa a doua a unui proiect dezvoltat pe 2 ha

350 de apartamente vor fi construite in urmatoarea faza a unui amplu proiect

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Sus
Translate »