Oferte locuri de munca top

Nou: cerintele pentru realizarea si exploatarea instalatiilor de gaze de inalta presiune

Noua versiune a regulamentului ce stabilește cerințele minime de realizare și exploatare în condiții de siguranță a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune a intrat ieri în vigoare.

Acesta se aplică pentru instalațiile de utilizare a gazelor naturale aflate în aval de stația de reglare – măsurare – predare, prin intermediul cărora se alimentează aparate consumatoare de combustibili gazoși utilizate în procese tehnologice din industrie și în scopul producerii de energie electrică și/sau termică.

Proiectarea instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune

Proiectarea instalației de utilizare se realizează, la cererea beneficiarului, de proiectant, în baza unui contract de prestări servicii.

Anterior încheierii contractului, proiectantul solicită beneficiarului următoarele:

* prezentarea copiei avizului tehnic de racordare obținut, de la P/OTS, de beneficiar sau de mandatarul acestuia;

* copiile documentelor care atestă că aparatele consumatoare de combustibili gazoși ce urmează a fi racordate la instalația de utilizare respectă prevederile legislației în vigoare sau o declarație pe propria răspundere a beneficiarului cu privire la utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși care au funcționat anterior în instalația de utilizare a beneficiarului.

Verificarea proiectului tehnic al instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune

Proiectantul are obligația de a preda beneficiarului proiectul tehnic al instalației de utilizare avizat de un verificator de proiecte.

Obligația proiectantului de realizare a proiectului tehnic se consideră a fi îndeplinită în momentul în care acesta este declarat conform de un verificator de proiecte. Proiectul tehnic declarat conform este însoțit de referatul de verificare asumat de către verificatorul de proiecte.

Verificatorul de proiecte este obligat ca, în termen de maximum 30 de zile după primirea proiectului tehnic pentru executarea lucrărilor, să avizeze sau să restituie proiectul neavizat, însoțit de referatul de verificare.

Execuția instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune

Pentru execuția instalației de utilizare, beneficiarul are obligația să se adreseze unui executant. Acesta are obligația punerii în practică a proiectului tehnic numai după încheierea unui contract de prestări de servicii cu beneficiarul.

La momentul încheierii contractului beneficiarul pune la dispoziția executantului cele două exemplare ale proiectului tehnic.

Executantul are obligația desemnării responsabilului tehnic cu execuția. Acesta din urmă are obligația de a coordona execuția instalației de utilizare conform cerințelor proiectului tehnic și cu respectarea cerințelor esențiale de calitate, precizate în acesta.

Responsabilul tehnic cu execuția trebuie să fie absolvent de studii superioare în domeniul științelor inginerești, să dețină calitatea de instalator autorizat ANRE, tip autorizație EGT, și să aibă o experiență de minimum 3 ani în domeniul gazelor naturale.

 

Descărcați aici Regulamentul de stabilire a cerințelor minime de realizare și exploatare a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune

 

 

 

 

 

Citiți și:

Amplu ansamblu mixt in tara noastra, proiect al unei firme din Ungaria

Noua cladire rezidentiala, autorizata in Bucuresti

Depozit logistic si birouri, in pregatire in provincie

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2020

Sus
Translate »