Erdbewegung-Osteuropa

Nou pentru documentatiile de mediu: cum vor fi elaborate si cine le poate face

Au intrat în vigoare mai multe prevederi legate de condițiile de elaborare a studiilor de mediu, precum și de criteriile de atestare a persoanelor fizice și juridice ce realizează aceste documentații (atasat actul normativ).

Condiții de elaborarea a studiilor de mediu

Astfel, studiile de mediu se elaborează de către persoane fizice și juridice care au obținut un certificat de atestare valabil.

Pentru elaborarea studiilor de mediu, persoanele fizice pot fi atestate pentru două niveluri de atestare, nivel asistent și nivel principal:

* Persoanele fizice atestate pentru nivelul asistent sunt persoanele care nu au mai desfășurat activitatea de elaborare a studiilor de mediu sau persoanele care au experiență de până la 2 ani în această activitate.

* Persoanele fizice atestate pentru nivelul principal sunt persoanele cu experiență mai mare de 2 ani.

Persoanele fizice care au desfășurat activitatea de analiză a studiilor de mediu pe o perioadă de cel puțin 5 ani în cadrul exercitării profesiei pot solicita atestarea pentru nivelul principal.

Valabilitatea certificatelor de atestare este de un an pentru „experți atestați – nivel asistent” și de trei ani pentru „experți atestați – nivel principal”.

Comisia de atestare

Conform noului ordin, va fi înființată Comisia de atestare care funcționează în cadrul asociației profesionale din domeniul protecției mediului.

Aceasta va fi constituită din cinci specialiști cu expertiză recunoscută în domeniul protecției mediului, selectați de asociația profesională din domeniul protecției mediului pentru fiecare sesiune de evaluare, în funcție de solicitările specifice existente.

Comisia se va întruni lunar sau ori de câte ori este necesar în funcție de numărul solicitărilor primite.

Până la operaționalizarea acesteia, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului înscrie într-o listă constituită în acest sens persoanele fizice și juridice care elaborează următoarele studii de mediu: raportul de mediu (RM), raportul privind impactul asupra mediului (RIM), bilanțul de mediu (BM), raportul de amplasament (RA)/raportul privind situația de referință (RSR), raportul de securitate (RS) și studiul de evaluare adecvată (EA).

Activitatea de înscriere a persoanelor fizice și juridice se realizează pe o perioadă de cel mult 18 luni de la intrarea în vigoare a ordinului.

Persoanele fizice și juridice care intenționează să elaboreze studii de mediu și cele care doresc să continue această activitate, transmit o solicitare de înscriere în care se menționează tipurile de studii de mediu. Solicitarea este însoțită de CV din care să rezulte experiența și pregătirea profesională a solicitantului. Persoanele juridice transmit CV-urile fiecărui membru al echipei de specialiști angajați permanent sau contractual în cadrul persoanei juridice.

Ministerul Mediului verifică solicitarea și emite un certificat de înscriere prin care confirmă tipul studiului/studiilor de mediu pentru care a fost decisă înscrierea în lista experților care elaborează studii de mediu.

Perioada de valabilitate a certificatului de înscriere este de un an de la data înscrierii în lista experților care elaborează studii de mediu.

 

Descărcați aici Ordinul nr. 1134/2020 privind aprobarea condițiilor de elaborare a studiilor de mediu, a criteriilor de atestare a persoanelor fizice și juridice și a componenței și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de atestare

 

 

 

 

Citiți și:

Viitor ansamblu mixt, in pregatire pe aproape 10 ha

Iluminat public eco-eficient de circa 1,65 mil euro

Unitati sanitare, modernizate cu peste 9 mil euro

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2020

 

Sus
Translate »