Oferte locuri de munca top

Noua lege privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

Legea privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe a fost modificată, prevederile sale fiind deja publicate în Monitorul Oficial. Astfel, lucrările de intervenție pentru creșterea performanței energetice, finanțate din bani publici, vor putea fi făcute și la blocurile de locuințe construite după proiecte elaborate până la 31 decembrie 2005.

Totuși, blocurile de locuințe pentru care au fost aprobate fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene nu pot fi incluse în programul național multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe.

Între lucrările de intervenție au fost incluse:

– repararea/înlocuirea, după caz, a mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate.

– repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz, astfel cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate.

Alte prevederi privesc finanțarea executării lucrărilor de intervenție, care se asigură astfel:

  1. a)60% din alocații de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;
  2. b)40% din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și/sau din alte surse legal constituite, precum și din fondul de reparații al asociațiilor de proprietari și/sau din alte surse legal constituite.

Cota de contribuție proprie a autorităților administrației publice locale se stabilește pe baza unor criterii socio-economice, în limita unei cote de maximum 30% din valoarea executării lucrărilor de intervenție și se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, după caz.

Cota de contribuție a asociației de proprietari nu poate fi mai mică de 10% din valoarea executării lucrărilor de intervenție și se asigură de către aceasta pe durata executării lucrărilor de intervenție, în baza situațiilor de lucrări.

Autoritățile administrației publice locale pot asigura finanțarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenție corespunzătoare cotei de contribuție ce revine proprietarilor/asociației de proprietari, cu recuperarea sumelor.

Sumele avansate de către autoritățile administrației publice locale pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a proprietarilor/asociațiilor de proprietari se recuperează din fondul de reparații constituit în acest sens. În cazul în care aceste sume nu au fost integral recuperate din fondul de reparații până la recepția la terminarea lucrărilor, recuperarea sumelor rămase se realizează prin taxa de reabilitare termică, stabilită prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, după caz.

În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, coordonatorii locali finalizează identificarea, inventarierea și estimarea nivelului de performanță energetică, conform metodologiei de calcul în vigoare, a blocurilor de locuințe, precum și a locuințelor unifamiliale aflate în proprietatea persoanelor fizice care vor face obiectul lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea termică.

Prevederile prezentei legi se aplică și programelor administrațiilor publice locale pentru finanțarea din bugetele locale, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație.

 

Descarcati aici Legea nr. 231/2017 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

 

 

 

 

 

Citiți și:

Vor demara lucrarile la un ansamblu pe 2,5 ha langa Bucuresti

Documentatia unui contract de 100 mil lei, modificata

Unitati medicale, modernizate cu peste 35 mil lei

Blocuri noi, propuse spre construire pentru anul urmator

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor

 ARENA Constructiilor nov – dec 2017 (click aici)coperta-ac8-mare  ARENA Constructiilor , oct 2017  (click aici) coperta-ac7

 

Sus
Translate »