Oferte locuri de munca top

Obligatii noi pentru titularii autorizatiilor de construire sau desfiintare

Ce obligații revin titularilor pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desființări privind deșeurile provenite din construcții urmează să fie stabilit în noua variantă a Legii privind regimul deșeurilor, proiectul legislativ fiind în prezent în dezbatere publică (găsiți documentul atașat la finalul articolului).

În principal, legea se va alinia legislației europene, unde deșeurile sunt privite ca o resursă.

Măsurile au în vedere următoarele aspecte:

* taxele de eliminare a deșeurilor prin depozitare

* schemele de plată în funcție de cantitatea de deșeuri generată

* schemele de răspundere extinsă a producătorilor

* stimulentele acordate autorităților locale etc.

Obligații pentru titularii autorizațiilor de construire/desființare

Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desființări vor avea obligaţia să gestioneze deşeurile produse, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, de minimum 70% din masa cantităților de deşeuri nepericuloase.

Pentru lucrările cu caracter special, titularul autorizației de construire/desființare va fi obligat să aibă un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire și/sau desființare. Va trebui instituit un sistem de sortare pentru deșeurile provenite din activități de construcție și desființare, cel puțin pentru lemn, materiale minerale (beton, cărămidă, gresie și ceramică, piatră), metal, sticlă, plastic și ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament.

De asemenea, producătorii trebuie să acopere costurile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor privind gestionarea deșeurilor, inclusiv privind prevenirea deșeurilor, stabilite pentru schemele relevante de răspundere extinsă a producătorilor. Acestia trebuie să asigure continuitatea serviciilor de gestionare a deșeurilor pe tot parcursul anului, chiar dacă au îndeplinit deja țintele și obiectivele care le sunt impuse.

Costuri

În conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, costurile gestionării deșeurilor, inclusiv cele aferente infrastructurii necesare și exploatării acesteia, urmează să fie suportate de producătorul inițial de deșeuri, sau de deținătorii actuali ori deținătorii anteriori ai deșeurilor.

La propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului se vor stabili cazurile în care costurile gestionării deșeurilor urmează să fie suportate în întregime sau parţial de către producătorul produsului din care derivă deşeul respectiv şi eventuala participare a distribuitorilor unui asemenea produs la aceste costuri.

 

Descărcați aici Proiectul de Lege

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Peste 5,7 mil euro pentru construirea unei fabrici de mobila

Viitoare apartamente si spatii de birouri, in aprobare

Complex de agrement, proiect al unei firme de constructii

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2020

Sus
Translate »