Oferte locuri de munca top

Oficial: noua versiune a regulamentului de racordare la gazele naturale

A intrat în vigoare noua versiune a regulamentului pentru racordare la sistemul de transport al gazelor naturale, o dată cu publicarea sa în Monitorul Oficial.

Cererile de racordare depuse la OTS înainte de intrarea în vigoare a regulamentului și pentru care nu a fost emis acord tehnic de racordare la Sistemul național de transport al gazelor naturale se soluționează în conformitate cu noile prevederi.

Acordurile tehnice de racordare la Sistemul național de transport al gazelor naturale, emise înainte de intrarea în vigoare a regulamentului, își păstrează valabilitatea, fără a putea fi prelungite.

Tarifele de racordare încasate în baza cererilor de racordare formulate ulterior datei de 30 iulie 2020 se returnează solicitanților în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Regulamentul este valabil pentru:

* persoanele juridice care solicită racordarea la sistemul de transport

* utilizatorii de sistem care solicită modificarea racordului, determinată de necesitatea:

– redimensionării acestuia în vederea asigurării unor parametrii tehnologici superiori;

– separării dintr-un racord comun;

– reamplasării acestuia;

* unităţile administrativ-teritoriale şi/sau asocierile acestora, pentru înfiinţarea sistemului/sistemelor de distribuţie a gazelor naturale

* unităţile administrativ-teritoriale şi/sau asocierile acestora, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară care solicită racordarea la sistemul de transport a unor obiective/sisteme noi finanțate prin fonduri nerambursabile

* persoanele juridice şi utilizatorii de sistem care solicită actualizarea unui aviz tehnic de racordare  la sistemul de transport pentru racorduri și stația de reglare – măsurare -predare a gazelor natural

* operatorii economici autorizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi verificatorii de proiecte atestaţi de aceasta.

entru realizarea racordării la ST a solicitanților (în afară de operatorii economici autorizați de ANRE) se parcurg următoarele etape:

– înregistrarea la operatorul de transport și de sistem (OTS) a cererii de racordare la ST însoțită de mai multe documente

– evaluarea cererii de racordare și eșalonarea lucrărilor pentru realizarea racordului și SRMP, precum și pentru extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

– actualizarea planurilor de investiții cu lucrările necesare;

– stabilirea soluției pentru realizarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesar/necesare racordării;

– OTS emite ATP în funcție de evaluare;

– proiectarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesar/necesare racordării de către OTS sau prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către OTS, în conformitate cu prevederile legale;

– verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesar/necesare racordării, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE, conform prevederilor legale;

– execuția obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesar/necesare racordării de către OTS sau prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de OTS;

– urmărirea de către OTS a lucrărilor privind realizarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesar/necesare racordării;

– recepția și punerea în funcțiune a obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesar/necesare racordării, de către OTS;

– stabilirea soluției de racordare la ST;

 OTS emite avizul tehnic de racordare (ATR) și transmite solicitanților contractul privind realizarea racordului și a SRMP;

– obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a racordului și a SRMP de către OTS;

– proiectarea racordului și a SRMP, de către OTS sau prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către OTS;

– verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent racordului și SRMP, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE;

– execuția racordului și a SRMP de către OTS sau prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către OTS;

– urmărirea de către OTS a lucrărilor privind realizarea racordului și SRMP, de către OTS;

– recepția și punerea în funcțiune a racordului și SRMP de către OTS.

 

Descărcați aici Regulament racordare la sistemul de transport al gazelor naturale

 

 

 

 

 

Citiți și:

Prima faza a unui amplu ansamblu rezidential din Capitala, in autorizare

Doua noi blocuri vor fi construite intr-un ansamblu rezidential din tara

Peste 20 mil euro pentru o noua cladire de spital

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2020

Sus
Translate »