Oferte locuri de munca top

Prosumatori: reguli de comercializarea si obligatii aliniate pentru puterea de 100kw

Prevederile legislative privind regulile de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice au fost adaptate pentru puterea electrică instalată de cel mult 100 kw. Astfel, toate regulile aflate în vigoare se aplică de la 1 octombrie 2020 pentru acest maxim de putere electrică. Aceasta conform unui ordin al ANRE, publicat în Monitorul Oficial.

Documentul aduce și o noutate pentru producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie (E-SRE) și prosumatori, persoane fizice sau juridice.

Dacă aceștia dețin unități de producere a E-SRE, vor notifica ANRE printr-o declarație pe propria răspundere datele privind capacitatea instalată în unitățile de producere a E-SRE. De asemenea, vor comunica informații privind destinația energiei electrice produse de unitățile de producere a E-SRE respective, și anume dacă aceasta este utilizată pentru alimentarea consumatorilor aparținând unor alți operatori economici racordați direct la barele unităților de producere și/sau pentru alimentarea consumului propriu al producătorilor de E-SRE, altul decât consumul propriu tehnologic al unităților de producere a E-SRE, și/sau este livrată în rețeaua electrică aparținând operatorului de rețea.

Datele privind capacitatea instalată în unitățile de producere a E-SRE se referă cel puțin la următoarele:

* denumirea unității de producere a E-SRE și amplasamentul acesteia;

* tip SRE;

* puterea electrică instalată a unității de producere a E-SRE.

Producătorii de E-SRE și prosumatorii care dețin unități de producere a E-SRE puse în funcțiune după data de 1 octombrie 2020 vor transmite declarația pe propria răspundere în format letric sau cu semnătură electronică, în format .pdf, până la data de 15 a lunii următoare celei în care a fost încheiat procesul-verbal de punere în funcțiune a unităților de producere a E-SRE respective.

Producătorii de E-SRE și prosumatorii care dețin unități de producere a E-SRE aflate în evidențele ANRE nu sunt obligați să trimită declarația pe propria răspundere.

Producătorii de energie electrică și prosumatorii care nu trimit declarația pe propria răspundere până la data de 29 ianuarie 2022 nu vor beneficia de exceptarea prevăzută la art. 14 alin. 6, punct 6 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, pentru o perioadă de 2 ani consecutivi de la data constatării, după o perioadă de 12 luni în care ANRE informează pe site-ul propriu asupra obligației legale de notificare.

Pentru perioada în care nu beneficiază de exceptarea de la obligația de achiziție de certificate verzi, producătorii și prosumatorii sunt asimilați operatorilor economici cu obligație de achiziție de certificate verzi. Consumul final propriu alimentat prin linii directe din unitățile de producere a energiei electrice din surse regenerabile aparținând acestora, altul decât consumul propriu tehnologic al unităților de producere respective, este considerat consum final de energie electrică pentru care există obligație de achiziție de certificate verzi.

 

Descărcați aici Ordinul ANRE

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Trei noi hoteluri sunt in curs de pregatire in provincie

Peste 18 mil dolari pentru extinderea unui terminal

A doua faza a unui ansamblu rezidential din Capitala, in autorizare

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2020

Sus
Translate »