Oferte locuri de munca top

Protectia muncitorilor din constructii pe perioada starii de urgenta

Extinderea masurilor de protectie sociala a angajatilor din constructii si pe perioada declarata ca stare de urgenta a fost cerută de partonatele si sindicatele din constructii.

Casa Sociala a Constructorilor impreuna cu partenerii sociali, Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii si Federatia Generala a Sindicatelor Familia, au solicitat Guvernului o derogare de la legislatia actuala pentru a permite ca masurile de protectie sociala aplicate pe timpul iernii sa poate fi aplicate si pe durata starii de urgenta.

Reprezentanții constructorilor precizeaza ca propunerile nu necesita niciun efort financiar de la bugetul de stat.

Propuneri de modificare a Legii nr. 215/1997

Art. 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 3. – (1) Casa Socială a Constructorilor are ca obiect de activitate următoarele activități:

  1. asigurarea protecţiei salariaţilor din activitatea de construcţii şi de producere a materialelor de construcţii în perioada întreruperii activităţii din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile;
  2. asigurarea protecţiei salariaţilor din activitatea de construcţii şi de producere a materialelor de construcţii în perioada întreruperii activităţii datorită stării de urgență decretate la nivel național;
  3. formarea profesională continua a salariaţilor din activitatea de construcţii şi de producere a materialelor de construcţii;

(2) În sensul prezentei legi, prin activităţile de producere a materialelor de construcţii se înţelege activităţile din poligoanele de prefabricate în aer liber, din cariere şi balastiere, precum şi din alte activităţi stabilite prin statutul Casei Sociale a Constructorilor, unde nu se poate lucra datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile sau din cauza stării de urgență decretate la nivel național.

Art. 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 4. – (1) Casa Socială a Constructorilor funcţionează pe baza statutului aprobat de adunarea generală a reprezentanţilor şi are, în principal, următoarele atribuţii:

  1. a) constituie, gestionează şi administrează fondul pentru protecţia salariaţilor din activitatea de construcţii şi de producere a materialelor de construcţii;
  2. b) stabileşte condiţiile de acordare a drepturilor salariaţilor prevăzute de prezenta lege şi garantează aceste drepturi;
  3. c) constituie, gestionează şi administrează fondul pentru formarea profesională a salariaţilor din activitatea de construcţii şi de producere a materialelor de construcţii și stabilește condițiile în care are loc formarea profesională a salariaților membrilor Casei Sociale a Constructorilor.

Art. 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins

Art. 12

(1)Salariatii cu contract individual de munca din activitatea de constructii si de producere a materialelor de constructii beneficiaza pe perioada întreruperii activitatii de o indemnizatie reprezentând o suma impozabila, al carei cuantum lunar este egal cu 75% din media pe ultimele 3 luni a salariului de baza brut.

(2)Indemnizatia se acorda proportional cu perioada de întrerupere a activitatii.

(3)Perioada de acordare a indemnizatiei nu poate fi mai mare de 120 de zile calendaristice în intervalul 1 noiembrie al anului de întrerupere a activitatii – 31 martie al anului urmator.

(4) Perioada de acordare a indeminzatiei de protectie sociala se extinde de drept cu durata aplicarii masurilor dispuse prin decretul privind declararea, conform legii, a starii de urgenta.

 

 

 

Citiți și:

Aproape 3 ha, eliberate de constructii pentru viitoare proiecte imobiliare

36 ha din provincie, pregatite pentru dezvoltari logistice

Viitor showroom si service al unei cunoscute marci auto

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2020

 

 

Sus
Translate »