Oferte locuri de munca top

Reabilitare termica a cladirilor publice: va incepe apelul pentru finantari

Cum se va face finanțarea proiectelor de reabilitare termică a clădirilor publice a fost stabilit prin versiunea finală a Ghidului specific pentru acest apel de proiecte, aprobată ieri.

Cu aproape 39 milioane de euro vor fi finanțate mai multe proiecte de reabilitare termică a clădirilor publice din mai multe localități din țară. Finanțările vor fi acordate prin POR, Operațiunea B – Clădiri publice.

Astfel, depunerea proiectelor se va face începând cu data de 14 decembrie 2020. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 14 ianuarie 2021.

Apelul este valabil pentru investiții în 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării.

Valoarea minimă și maximă a cererii de finanţare

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare se încadrează între valoare 100.000 euro și 25.000.000 euro.

Ce investiții pot fi realizate

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, respectiv:

* îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;

* introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;

* utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;

* implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea, instalarea, întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior);

* înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice;

* orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea/repararea/modernizarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);

* realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a emisiilor de CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Cererile de finanțare

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri–ue.ro/mysmis.

Cine poate solicita finanțare

Solicitanții de finanțare pot fi:

* Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează în subordinea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor, autorităţile administrative autonome, Instituția prefectului

* Autoritățile și instituțiile publice locale: Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT comună, oraș, județ), instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale

* Parteneriatele între entitățile de mai sus.

 

Descărcați aici Ghidul de finanțare

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

 

Sus
Translate »