BERGERAT

Receptia pe loturi a intrat in vigoare

A intrat în vigoare prevederea legală potrivit căreia se pot recepționa ca fiind terminate loturi, secțiuni, sectoare sau obiecte de lucrări incluse în autorizația de construire, prevăzute într-un contract sau în contracte de execuție diferite, în situația în care acestea pot fi utilizate separat, conform destinației lor. Prevederea este inclusă în Ordonanța de Urgență nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcțiilor, publicată astăzi în Monitorul Oficial.

Această ordonanță a introdus alineatul de mai sus după alineatul (22) al articolului 37 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Alt alineat nou este cel introdus după alineatul (1) al articolului 41 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu următorul cuprins:

„(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1) pentru lucrările de infrastructură rutieră și feroviară de interes național, Regulamentul privind recepția construcțiilor se elaborează de Ministerul Transporturilor, se avizează de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

Aceste modificări au fost necesare, susțin oficialii, din cauză că reglementările actuale în domeniul construcțiilor, cu referire atât la calitatea acestora, cât și la autorizarea lucrărilor de construcții, nu acoperă toate situațiile întâlnite în implementarea proiectelor de infrastructură de transport de interes național.

Până acum lucrările de construcții autorizate se considerau finalizate dacă erau realizate toate elementele prevăzute în autorizație și dacă s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor. Dar,  din practica implementării proiectelor de modernizare/reabilitare a infrastructurii de transport rutier/feroviar de interes național a rezultat imposibilitatea recepționării în vederea dării în folosință pe loturi, secțiuni, sectoare sau obiecte de lucrări incluse în autorizația de construire, prevăzute într-un contract sau în contracte de execuție diferite, care fac parte din proiecte complexe pentru care s-a emis o singură autorizație de construire, în situația în care acestea pot fi utilizate separat, conform destinației lor.

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr.6/sept 2018

 

 

Sus
Translate »