Oferte locuri de munca top

Reguli noi privind autorizarea, construirea si intretinerea sistemelor de epurare a apelor uzate

Autorizarea, construirea, controlul și exploatarea, pecum și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare ape uzate vor fi făcute după noi criterii (fișier atașat).

Acestea au fost aprobate pentru accelerarea implementării Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane.

Noul act normativ este parte a primului jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care se referă la managementul apei.

Noile reglementări vor asigura:

– același nivel de protecție a mediului ca la sistemele de canalizare

– conformarea în aglomerările sau părți din aceste aglomerări în care sistemul public de canalizare nu este fezabil,

– reglementarea sistemelor individuale adecvate și stabilirea condițiilor de descărcare a apelor uzate din acestea în resursele de apă,

– monitorizarea controlul și raportarea colectării și epurării apelor uzate prin sisteme individuale adecvate,

– creșterea gradului de colectare și epurare a apelor uzate în special în mediul rural,

– reducerea/eliminarea poluării cu ape uzate menajere.

Un mare centru logistic va fi dezvoltat de investitori romani 

Totodată, mai sunt reglementate următoarele aspecte:

  • autorizarea sistemelor individuale adecvate în funcție de modul de epurare a apelor uzate;
  • construirea sistemelor adecvate în funcție de modul de epurare;
  • obligația de înscriere/înregistrare a sistemelor individuale adecvate, de către beneficiarii/ deținătorii acestora, în Registrul special constituit;
  • întreținerea și exploatarea sistemelor individuale adecvate în funcție de modul de epurare inclusiv monitorizarea descărcării apelor uzate epurate în resursele de apă;
  • obligația realizării de contracte cu firme de vidanjare a beneficiarilor de sisteme individuale adecvate, care doar colectează ape uzate, și a firmelor de vidanjare cu operatorii unor stații de epurare conforme;
  • controlul sistemelor individuale adecvate;
  • sancțiuni privind înregistrarea, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate.

Sistemele individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate pot fi autorizate numai acolo unde instalarea unei rețele publice de canalizare nu se justifică din punctul de vedere al impactului asupra mediului sau din motive economice.

Prin excepție, pot fi autorizate sisteme individuale adecvate și acolo unde este fezabilă realizarea unei rețele de canalizare, dar unde aceasta nu este deocamdată construită, cu condiția ca la punerea în funcțiune a sistemelor publice de canalizare. Deținătorii acestor sisteme individuale au obligația de a se racorda în termen de cel mult un an de zile de la punerea în funcțiune a acestora.

 

Descărcați aici

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2022

 

Sus
Translate »