Oferte locuri de munca top

Schimbari in legile achizitiilor publice, respinse de Senat

Modificări din cadrul legilor achizițiilor publice, aprobate de Guvern și intrate în vigoare luna trecută prin Ordonanță de Urgență, au fost respinse ieri de Senat, ca primă Cameră sesizată.

Senatorii au respins legiferarea ordonanței, după ce proiectul de lege pentru aprobarea acesteia a primit mai multe avize negative din partea comisiilor de specialitate.

Mai exact, este vorba despre proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr. 114/ 9 iulie 2020. Aceasta prevedea ca autoritatea contractantă să excludă din procedura de atribuire orice operator economic despre care:

  1. a) fie are cunoștința că și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu;
  2. b) fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat.

Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor.

Ordonanța mai are în vedere ca, în cazul procedurilor simplificate, autoritatea contractantă să solicite ofertantului clasat pe primul loc documentele justificative care dovedesc informațiile cuprinse în DUAE numai după întocmirea clasamentului.

De asemenea, OUG 114/2020 are prevederi ce vizează procedurile simplificate organizate pentru contractele din cadrul proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri europene. În situația în care informațiile sau documentele prezentate de către operatorii economici sunt incomplete sau eronate sau în situația în care lipsesc anumite documente, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanților/candidaților, cel mult de două ori în cursul procesului de evaluare, clarificări/completări ale documentelor prezentate de aceștia în cadrul ofertelor sau solicitărilor de participare.

Totodată, în perioada derulării proceselor de achiziiții ale contractelor din cadrul proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri europene, autoritățile contractante pot angaja experți, pe perioada determinată, cu contract individual de muncă.

OUG 114/2020 este în vigoare până la votul final din Parlament.

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.23/2020 

Tot ieri, Senatul a respins și propunerea legislativă pentru completare OUG nr. 23/2020, ce prevede ca obligaţiile fiscal -bugetare rezultate din contractele de cesiune, finanţate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL), neachitate până la 1 ianuarie 2017, să fie anulate începând cu data intrării în vigoare a legii.

 

Descărcați aici propunerile respinse de Senat

 

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Proiectul pentru un amplu ansamblu mixt in Capitala, in curs de aprobare

Cat costa manopera pentru hidroizolatii bituminoase si sintetice

Statie de betoane, pentru o firma de constructii din provincie

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2020

Sus
Translate »