Oferte locuri de munca top

Schimbari noi privind autorizatiile de mediu

Urmează să fie modificată procedura pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu. Aceasta conform unui proiect de Ordin, intrat în dezbatere publică.

Astfel, va fi introdusă obligația ca viza anuală să fie obținută atât pentru autorizaţiile de mediu şi pentru autorizaţiile integrate de mediu emise înainte de intrarea în vigoare a noului ordin, cât şi pentru cele emise după intrarea acestuia în vigoare.

Scopul aplicării vizei anuale este acela de a confirma faptul că titularul desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit modificări care să afecteze condițiile stabilite prin actele de reglementare.

Solicitarea, aplicarea şi respingerea vizei anuale

Solicitarea vizei anuale se va face separat pentru fiecare autorizație de mediu/ autorizație integrată de mediu deținută de titular.

Solicitarea vizei anuale va putea fi transmisă și prin mijloace electronice (scanat pe email, pe adresa oficială a ACPM, sau prin fax). Titularul se va asigura că solicitarea a fost înregistrată.

Pentru evitarea dublării raportărilor, titularul va menționa în cerere numărul de înregistrare și data la care a depus la ACPM rapoartele solicitate prin autorizația de mediu/autorizația integrată de mediu.

Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială.

În termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării la autoritatea emitentă a actului de reglementare, autoritatea publică competentă pentru protecția mediului verifică documentația depusă și stabilește dacă sunt necesare informații sau documente suplimentare precum și data verificării amplasamentului.

Verificarea amplasamentului va fi obligatorie la prima solicitare de aplicare a vizei anuale. În cazul autorizațiilor integrate de mediu, verificarea amplasamentului va fi efectuată la fiecare solicitare de aplicare a vizei anuale. În cazul autorizațiilor de mediu, verificarea amplasamentului se face cel puțin o dată la 2 ani.

Alte prevederi

În cazul autorizaţiilor de mediu şi al autorizaţiilor integrate de mediu pentru care, la data intrării în vigoare a ordinului, nu se mai poate solicita aplicarea vizei anuale din cauza imposibilităţii obiective a titularului de a se încadra în termenul prevăzut de procedură, solicitarea de aplicare a vizei se va depune în anul imediat următor.

Pentru solicitarea de aplicare a vizei anuale se percepe un tarif în cuantum de 100 lei. Tariful nu se restituie solicitantului în cazul în care solicitarea de aplicare a vizei anuale este respinsă. Acesta va fi achitat în avans, la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului sau prin ordin de plată.

 

Descărcați aici Proiectul de Ordin

 

 

 

 

Citiți și:

Viitor turn, in pregatire pe un teren de peste 4 ha din provincie

O noua zona de blocuri cu regim mediu de inaltime, in Bucuresti

Peste 7 mii mp, pentru construirea unui centru comercial

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Sus
Translate »