Oferte locuri de munca top

Schimbari privind monitorizarea lucrarilor publice

Urmează să fie realizate schimbări în ceea ce privește monitorizarea lucrărilor publice, după ce Guvernul a votat la finalul săptămânii trecute un proiect de Hotărâre prin care vor fi schimbate atribuțiile Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe.

Conform legii actuale, pentru monitorizarea lucrărilor publice care au fost supuse avizării Consiliului interministerial, ordonatorii principali de credite sunt obligaţi să transmită Secretariatului, anual, situaţia privind stadiul implementării proiectelor promovate până la data recepţiei finale.

Această prevedere a fost abrogată, prin Hotărârea recent aprobată, deoarece întocmirea unui Centralizator din partea Consiliului nu mai este necesară, întrucât evaluarea și monitorizarea acelorași date și caracteristici ale proiectelor investiționale se realizează de către Ministerul Finanțelor, prin Unitatea de evaluare a investiţiilor publice.

De asemenea, Consiliul nu va mai monitoriza obiectivele de investiții în etapa de elaborare sau de actualizare a studiului de fezabilitate, deoarece Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației deține întreaga evidență a proiectelor depuse spre analiză și avizare în Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe, precum și parcursul acestora până la emiterea avizelor.

Totodată, componența Consiliului Interministerial a fost completată în urma schimbărilor la nivel ministerial, după cum urmează:

* Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice Și Administrației – președinte

* Secretar de stat din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – vicepreședinte

* Reprezentantul Ministerului Finanțelor – vicepreședinte

* Reprezentantul Ministerului Transporturilor Și Infrastructurii – vicepreședinte

* Reprezentantul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – membru

* Reprezentantul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene – membru

* Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne – membru

* Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului Și Turismului – membru

* Reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – membru

* Reprezentantul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – membru

* Reprezentantul Ministerului Apărării Naționale – membru

* Reprezentantul Ministerului Sănătății – membru

* Reprezentantul Secretariatului General al Guvernului – membru.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus
Translate »