Oferte locuri de munca top

Standarde de cost pentru proiectele finantate prin Fondul Local – PNRR

Din această vară vor putea fi accesate finanțările europene pentru realizarea de Planuri urbanistice, infrastructuri verzi, locuințe sociale și reabilitarea clădirilor publice, prin Fondul local aferent PNRR. (atasat Ghid final)

Sumele maxime eligibile ce pot fi solicitate sunt următoarele:

* Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan: 165.000 euro/km, fără TVA.

* Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ: 794 euro/mp, fără TVA

* Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale: 440 euro/mp, fără TVA

* Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană:

– Plan de Amenajare a Teritoriului Județului/PATJ: 237.000 euro, fără TVA

– Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/PATZM: 112.000 euro, fără TVA

– Plan de Mobilitate Urbană Durabilă/PMUD: 55.000 euro, fără TVA

– Plan Urbanistic General/PUG pentru municipii reședință de județ (și municipiul București): 647.000 euro, fără TVA

– Plan Urbanistic General/PUG pentru municipii, altele decât reședințe de județ: 157.000 euro, fără TVA

– Plan Urbanistic General/PUG pentru municipii și orașe: 104.000 euro, fără TVA

– Plan Urbanistic General/PUG pentru comune: 90.000 euro, fără TVA

– Plan Urbanistic Zonal/PUZ 78.000 euro, fără TVA

Toate investițiile vor fi implementate și finalizate până pe data de 30 iunie 2026.

Un depozit ecologic de deseuri va fi extins pe 3,8 hectare

Solicitanți de finanțare eligibili

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte pot fi:

* Unitățile administrativ-teritoriale, respectiv municipii reședință de județ, municipiul București, alte municipii, orașe, comune, județe

* Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor

* Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale.

Buget de 2,73 miliarde euro

Bugetul total alocat pentru investiții este de 2,73 miliarde euro, împărțit pe mai multe categorii de investiții, dintre care amintim:

* Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan: 234 milioane euro

* Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ – 370,5 milioane euro

* Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale – 747,5 milioane euro

* Elaborarea / actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană – 52 milioane euro.

 

Descărcați aici

 

Login Required

 

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2022

Sus
Translate »