Oferte locuri de munca top

Urbanism: noi prevederi au intrat in vigoare

Au fost modificate normele metodologice de aplicare a legii privind amenajarea teritoriului și urbanismului, odată cu publicarea lor în Monitorul Oficial (document atașat).

Astfel, conformitatea documentațiilor depuse de către beneficiar spre aprobare prin hotărâre de consiliul județean/local/Consiliul General al Municipiului București va fi verificată în ceea ce privește:

* elaborarea și semnarea documentației de către specialiști atestați conform Legii;

* achitarea taxelor și tarifelor prevăzute de lege;

* conținutul documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism în raport cu legislația în vigoare, respectiv existența tuturor pieselor scrise și desenate, semnate și ștampilate de către specialiști atestați potrivit legii în ceea ce privește coordonarea și în privința secțiunilor specializate/sectoriale.

Pentru documentațiile depuse în format electronic și semnate cu semnătură digitală, dovedirea dreptului de semnătură se face prin anexare la documentația digitală a copiilor de pe certificatele de atestare;

* existența avizelor sau acordurilor favorabile necesare, aflate în termen de valabilitate;

* respectarea, în forma finală a documentației, a condițiilor prevăzute în avizele sau acordurile obținute;

* existența raportului informării și consultării publicului.

Măsuri de identificare și gestionare a așezărilor informale

Ca noutate, în Normele metologice au fost incluse măsuri de identificare și gestionare a așezărilor informale.

Acestea includ:

* stabilirea mecanismelor de colectare periodică a informațiilor statistice și a datelor care să stea la baza analizei nevoilor și problemelor asociate locuirii în așezări informale, precum și la monitorizarea evoluției situației populației din așezările informale;

* stabilirea prin documentațiile de urbanism a modului de ocupare a terenurilor, precum și a unor tipuri de intervenții care să conducă la creșterea calității vieții și la reducerea riscurilor la care este expusă populația care locuiește în așezări informale, precum și populația din unitățile administrativ-teritoriale în care există astfel de așezări.

Pentru identificarea așezărilor informale, evaluarea situației acestora și stabilirea măsurilor necesare, autoritățile administrației publice locale vor organiza grupuri de lucru proprii.

Acestea vor identifica așezările informale și vor lua în evidență la nivelul unităților administrativ-teritoriale a acestora, vor stabili situația persoanelor și imobilelor cuprinse în acestea și vor stabili măsurile de intervenție pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și asigurarea unor condiții decente de viață pentru persoanele vulnerabile.

 

Descărcați aici Modificările aduse Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism

 

 

 

 

 

Citiți și:

Cat costa manopera pentru lucrari de termoizolatii

Ce speranta are viitoarea statie de metro din Berceni

Un producator de materiale de constructii investeste intr-o noua unitate

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2020

Sus
Translate »