Oferte locuri de munca top

Urmarirea comportarii in timp a constructiilor

Urmărirea comportării în timp a construcțiilor se numără printre obiectivele controlului exercitat de Inspectoratul de Stat în Construcții, privind calitatea în construcții.

Aspectele problematice, atât de des întâlnite, sunt lipsa în întregime a Cărții tehnice a construcției, lipsa capitolului D, modalitatea de predare a Cărții tehnice a construcției către Asociația de proprietari și propuneri de predare până la crearea asociației, tipul de controale efectuate, etc. Acestea au reieșit din discuțiile purtate la seminarul Controlul de stat privind calitatea construcțiilor, organizat de Inspectoratul de Stat în Construcții și ARENA Construcțiilor.

Este esențial a se reține scopul și beneficiile directe și indirecte, pe termen mediu și lung, atât pentru dezvoltatori, proprietari, proiectanți cât și pentru proprietarii construcțiilor învecinate aflate în zona de influență a noilor construcții.

De peste 25 de ani SIXENSE GROUP România oferă servicii, atât în execuție, cât și în exploatare în ceea ce privește urmărirea comportării în timp a construcțiilor.

Printre aceste pot fi enumerate:

* evaluarea ipotezelor de proiectare,

* minimizarea deteriorării construcțiilor învecinate,

* furnizarea de avertismente în timp util,

* anticiparea unor accidente cu pierderi de vieți omenești,

* reducerea numărului de litigii între dezvoltatori și proprietarii construcțiilor învecinate,

* furnizarea informațiilor necesare în vederea remedierii problemelor de construcție apărute,

* controlul procesului de construcție,

* reducerea costurilor (proiectantul are o abordare mult mai bună a incertitudinilor inerente proiectării și funcționării structurilor civile),

* planificarea ciclului de viață și a mentenanței preventive a unei construcții, etc.

Ce întreabă dezvoltatorii

Prin prisma sutelor de proiecte executate de către SIXENSE, cele mai frecvente întrebări primite sunt : – am construit atât de mult și n-am avut nevoie de monitorizare, de ce aș avea nevoie acum ?

– de ce am nevoie de acest tip de lucrări ?

– de ce atâtea instrumente ?

– de ce atâtea clădiri învecinate incluse în programul de monitorizare a clădirilor învecinate ?

– de ce e importanta comunicarea directă și transparenta între dezvoltator și societatea care executa aceste lucrări ?

– de ce e nevoie de o cartografiere clară a defectelor structurale existente ale construcțiilor învecinate înainte de demararea oricărui tip de lucrări pentru construcția nouă ?

– de ce trebuie respectată legislația națională și standardele internaționale întocmai ?

– de ce e nevoie de respectarea frecvenței de măsurători indicate de către proiectant ?

– de ce am nevoie de profesioniști în domeniu ?

– de ce am nevoie de o companie independenta de constructor și de proiectant ?  etc.

Răspunsurile sunt multiple.

Procesul de risk management, prezent pe marile proiecte, poate oferi abordări simplificate de evaluare a posibilelor costuri ale consecințelor negative în lipsa implementării unui program de monitorizare structurală și geotehnică. Acesta poate oferi informațiile necesare în luarea unei decizii financiare.

În același timp, trebuie menționat că bugetul alocat serviciilor de monitorizare structurală și geotehnică poate crește cu o valoare între 0,5% și 1,5% costul dezvoltării unei construcții, însă plus valoarea  adaugată construcției pe termen mediu și lung este net superioară.

Este esențial să se înțeleagă, de către toate părțile implicate, ca amplasarea instrumentelor geotehnice într-o excavatie adâncă pentru a monitoriza stabilitatea acesteia nu modifică factorul de siguranță al excavației.

Numai prin utilizarea inteligentă a datelor obținute de la instrumentația geotehnică, inginerii pot anticipa mai bine rezultatele potențiale și pot lua măsuri adecvate pentru a modifica evenimentele sau a reduce consecintele.

Utilizarea instrumentației geotehnice și structurale pentru a monitoriza performanțele construcției asigură o îmbunatățire a înțelegerii condițiilor de teren și modul în care riscurile calculate s-au schimbat sau nu.

Inginerul geotehnician câștigă astfel încredere în predicțiile făcute. Capacitatea inginerilor de a cunoaște performanța reală a construcției în comparație cu o performanță „asumată” le va oferi clienților lor încredere și asigurarea ca proiectul lor este pe mâini bune.

Un alt aspect, important de reținut, este caracterul și nivelul tehnologic al instrumentării care sunt strict dependente de dimensiunea proiectului, de riscurile identificate și de buget, bineînțeles.

Întrebări vitale pentru Client și Proiectant 

Cu tot respectul față de profesioniștii de pe piața locală, aș vrea să sugerez mai jos câteva întrebări vitale pentru Client și Proiectant :

* Care este zona de influență a construcției noi ?

* Ce precizie este necesară și la ce intervale sau frecvențe sunt necesare măsurători?

* Care este rata modificărilor și a mișcărilor prevăzute?

* Care este durata preconizată a activității de monitorizare?

* Ce durata trebuie să aibă perioada de monitorizare de bază înainte de începerea activităților?

* Există un plan de monitorizare și de atenuare a riscurilor pentru activități în timpul executiei și după?

* Există un plan de monitorizare pe termen lung care să țină cont de mișcările reziduale?

* Ce tehnici și echipamente de măsurare vor fi utilizate?

* Există o cerință absolută sau relativă de monitorizare?

* Ce software și format de date vor fi utilizate?

* Ce fel de raport de monitorizare se dorește? Va trebui să fie disponibil într-o baza de date interactivă ?

* Care sunt pragurile de declanșare?

* Ce modalitate de raportare este necesară?

* Care sunt riscurile de monitorizat în exploatare raportate la riscurile identificate în execuție?

Plecând de la întrebările menționate mai sus, precum și altele care pot apărea, compania pe care o conduc, are know-how-ul necesar în a întocmi și implementa lucrări de monitorizare personalizate fiecărui proiect, cu o echipă profesionistă și flexibilă capabilă să găsească cele mai bune soluții pentru toate părțile implicate.

„Utilizările legitime ale instrumentării sunt atât de multe și întrebările la care instrumentele și observația pot răspunde, atât de vitale, încât nu ar trebui să riscăm să le discredităm valoarea folosindu-le impropriu sau inutil ”- Ralph Peck (1984)

 

 

Mariana GARSTEA

General Manager

Romania&SEE

Mob : + 40 758 015 833

mariana.garstea@sixense-group.com

www.sixense-group.com/en/

 

 

 

 

Sus
Translate »