Oferte locuri de munca top

Viitoare lucrari cadastrale in 149 de localitati

Pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 149 de unități administrativ-teritoriale (lista atasata) au fost inițiate două proceduri de licitație.

Valoarea totală estimată a acestor servicii se ridică la peste 164 milioane lei.

Primul contract, ”Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor în 142 de unități administrativ-teritoriale”, a fost estimat la valoarea de 146.818.512 de lei (fără TVA).

Cel de-al doilea contract, “Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor în șapte unități administrativ-teritoriale”, are o valoare estimată 17.670.936 de lei fără TVA.

Finanțarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional.

Achizițiile se desfășoară pe loturi, astfel:

* 7 unități administrativ-teritoriale împărțite în patru loturi cu o suprafață totală estimată de 136.984 de hectare;

* 142 de unități administrativ-teritoriale împărțite în 142 de loturi cu o suprafață totală estimată de 1.138.128 de hectare.

Cele două proceduri vor fi finalizate cu încheierea de contracte multianuale/lot pentru o perioadă de 24 de luni.

Termenele limită pentru depunerea ofertelor sunt 10 iunie 2019, respectiv 3 iunie 2019.

Selectarea UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii de prioritizare:

* localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României;

* localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe;

* localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate.

Proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” completează obiectivul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 UAT-uri situate în zone rurale ale României.

Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externene rambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.

 

Descărcați aici Lista celor 149 UAT-uri pentru care au fost demarate procedurile de atribuire

 

 

 

 

 

Citiți și:

In trei luni va demara un proiect cu 650 apartamente, in Capitala

Peste 200 km conducte intr-un amplu proiect de investitii

Preturi mai mari la betoane in acest an

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.2/ aprilie 2019

Sus
Translate »