Oferte locuri de munca top

Vom avea mai multi verificatori de proiecte si experti tehnici in constructii

Mai mulți ingineri și proiectanți vor putea participa la examenele de atestare pentru verificatori de proiecte și experți tehnici în construcții, conform viitoarei Proceduri de atestare, care va impune un mecanism descentralizat. Procedura se află în prezent în consultare publică.

Cum în prezent examenele sunt organizate doar la București, de regulă semestrial, fără a se cunoaște însă un calendar stabil, Ministerul Dezvoltării propune ca organizarea acestora să se desfășoare la nivel regional, în marile centre universitare din țară unde există facultăți de construcții și arhitectură și există specialiști care pot face parte din comisiile respective, precum București, Iași, Cluj, Timișoara, Brașov, Constanța. Subiectele vor fi unice, fiind stabilite de o comisie centrală formată din președinții comisiilor regionale, comisii care asigură prezentarea subiectelor candidaților și corectează lucrările.

Date prestabilite pentru examinare

Pentru ca persoanele interesate de atestare să se poată pregăti, vor fi stabilite date clare pentru cele două sesiuni anuale. Mai exact, examenele de atestare tehnico-profesională a specialiștilor pentru accesul în profesia reglementată de verificator de proiecte și/sau de expert tehnic se vor organiza de două ori pe an, prima sesiune între 1-31 mai iar a doua sesiune între 1-31 noiembrie.

O excepție va fi făcută în acest an, când prima sesiune de atestare tehnico-profesională organizată în baza procedurii va putea fi organizată  până cel târziu în data de 31 iulie.

De asemenea, ministerul va putea să organizeze cursuri facultative gratuite pentru  pregătirea persoanelor interesate să participe la examen.

Limitări de vârstă

Vor fi stabilite noi măsuri de control pentru specialiștii în vârsta de peste 70 de ani, întrucât în prezent nu există nicio limită de vârstă maximă pentru desfășurarea activităților specifice acestor profesii reglementate. Prevederile legale existente sunt insuficiente pentru ca statul să se asigure că persoanele care exercită aceste profesii au deplina capacitate să exercite complet și corect profesiile și să răspundă pentru deciziile luate.

O nouă cerință de eligibilitate

Va fi reintrodusă cerința de eligibilitate privind experiența profesională în activități de proiectare/cercetare/execuției în construcții, cerință imperios necesară pentru exercitarea profesiei reglementate de verificator de proiecte, eliminată prin Ordinul nr.2264/2018 care a permis accesul la examenele de verificator de proiecte a persoanelor fără nicio zi de experiență în proiectare.

Pași pentru digitalizare

Au fost propuse reglementări care să asigure funcționarea sistemului de verificare și expertizare în construcții și în condiții ca cele din anul 2020 când contactul social a fost redus. Prevederile privind prelungirea dreptului de practică, odată aprobate, vor facilita demersurile privind digitalizarea și crearea de baze de date în format electronic.

De asemenea, va fi creat cadrul legal care să permită susținerea examenelor și în mediul on-line.

Domeniile de atestare

Vor fi stabilite definiții și delimitări pentru domeniile de atestare tehnico – profesională, categoriile de atestare fiind următoarele:

* construcţii civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicaţii și construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală în cadrul cărora clădirile și construcțiile destinate adăpostirii activităților umane se remarcă datorită funcțiunilor complexe;

* construcții aferente infrastructurii de transport: drumuri și piste aeroportuare, poduri, tuneluri, căi ferate, porturi, platforme portuare și marine fixe;

* construcţii şi amenajări hidrotehnice;

* construcții și amenajări de îmbunătățiri funciare;

* structuri geotehnice;

* sisteme publice de alimentare cu apă și de canalizare;

* instalații aferente construcțiilor: sanitare, termice, de gaze și electrice.

 

Descărcați aici Procedura de atestare

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2021

2 Comentarii

 1. ing. István BENKE said:

  Sunt expert domeniul A1 și verificator proiecte A1,A2,A3, în plus expert atestat în reabilitarea monumentelor, membru fondator AICPS. În această asociație există o propunere ca limita de vârstă să fie 80 de ani. La prelungirea valabilității atestării din 5 în 5 ani condiție obligatorie este un examen medical la medicina muncii. Din examinare trebuie să rezulte că cel care solicită prelungirea trebuie să fie apt fizic și psihic pentru activitatea de expert/verificator. În plus trebuie dovedit că persoana respectivă a participat la cel puțin 2 cursuri de împrospătarea cunoștințelor profesionale.

 2. Istvan Madacsy said:

  Contrar celor afirmate in mass-media ministerul se ocupa de ingradirea ariei de selectie printr-un nou proiect de ordin de atestare, in care pentru unele specialitati accepta studiile universitare de master, iar pentru altele nu.
  Pentru „domeniile de atestare tehnico- profesională A1, A2, B1, D1, E, F și Cc domeniul de licență „Inginerie și management”, specializarea „Ingineria și managementul lucrărilor de construcții”, cu condiția completării competenețelor dobândite urmare absolvirii studiilor universitare. Completarea se probează prin absolvirea, cu diplomă, a unui program de masterat în urma căreia a dobândit dreptul de a proiecta fără limitări în domeniul/subomeniul/domeniile/subdomeniile solicitat/solicitate. (3) Solicitantul menționat la alin. (2) absolvent al unei specializări din domeniul de licență „Inginerie civilă” prin care dreptul de proiectare este limitat poate solicita înscrierea în vederea susținerii examenului de atestare în condițiile în care este și titularul unei diplome de master obținute în urma absolvirii unui de masterat, în urma căruia a dobândit dreptul de a proiecta fără limitări în domeniul/ domeniile/subdomeniile solicitat/solicitate.”
  Ma intreb cu ce difera situatia permisa in noul ordin de situatia unui inginer termotehnician cu masterat in „Ingineria instalatiilor” avand experienta de 10 -12 ani, care nu este eligibil pentru participarea la examenul de atestare in domeniul It?
  In alta ordine de idei, ordinul de atestare emis de MDRT privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri prevede ca absolventii de studii de master in domenii energetice, termotehnice, etc sunt eligibili in vederea participarii la examenul de atestare.
  Ca si o parere personala, auditorul energetic pentru cladiri grad profesional „I” specialitatea „ci” ar trebui sa fie echivalentul expertului tehnic pentru domeniul „Economie de energie”, dar se pare ca la MDRAP (MDRT, MLPAT, etc) alta este logica. Poate ar trebui interpelati membrii asociatiilor profesionale (AAECR, OPSEC, OAER). Dar cine sa intrebe si, mai ales, de ce? Este mai simplu sa aparem in media si sa invocam motive pentru care nu avem suficienti specialisti.
  In noul ordin pentru domeniile de atestare tehnico-profesională B1, D1, E, F sunt eligibili absolventii din domeniul de licență „Inginerie civilă” sau în domeniul de licență „Arhitectură”, specializarea „Arhitectură”. Este curios cum sunt eliminati toti absolventii eligibili pentru atestarea ca auditor energetic pentru cladiri. Se pare ca in noua oranduire, doar inginerii civili si arhitectii pot deveni experti in domeniul economiei de energie. Dar inginerii de instalatii, inginerii termotehnicieni, inginerii termoenergeticieni?
  Tot, in noul ordin pentru pentru domeniul de atestare tehnico – profesională It sunt eligibili absolventii din domeniul de licență „Ingineria instalațiilor” sau în domeniul de licență „Inginerie energetică”, specializarea „Termoenergetică”. Fara sa minimizez cunostintele respectivilor ingineri as fi curios cum reuseste un inginer termoenergetic sa verifice un sistem de ventilare cu debit variabil sau un sistem de climatizare cu volum variabil de refrigerant.
  Se pare ca MDRAP nu consulta programa universitara ale diferitelor facultati si, mai ales, nu tine cont de legislatia romana privind studiile universitare de master. In schimb, pentru ocuparea unui post in administratia publica este o cerinta constanta si eliminatorie absolvirea unui ciclu universitar de masterat in administratie publica, indiferent de cele mai multe ori de calificarea obtinuta anterior prin diploma de licenta. Nu poti deveni functionar public de conducere sau de rang inalt, daca nu detii o diploma universitara de master in administratie publica. Acolo se poate…
  Convingerea mea este ca proiectul de ordin nu tine cont de realitatile pietei, de legislatia romaneasca si ale invatamantului aflat intr-o continua dezvoltare, ci este incropit la repezeala. Este un proiect de ordin, care contine contradictii atat in continut, cat si cu alte ordine emise chiar de alte ministere sau MDRT sau chiar legi.
  La interpelarea MDRT privitor la aceste deficiente, conducerea ministerului considera, si nu dovedeste prin articole de lege, ca doar studiile de licenta confera indeplinirea conditiei de pregatire si de experienta in domeniu. Cu alte cuvinte diplomele de master eliberate de Ministerul Educatiei si Cercetarii in ale caror suplimente de diploma se precizeaza competentele profesionale dobandite, sunt considerate nule de un ordin emis de MDRAP! Ce Lege nr.1/2011? Ce sistem Bologna? Care Lege nr.200/2004? Care Lege nr.288/2004?
  Tot in urma interpelarii MDRT privitor la conditia acceptarii absolventilor de studii universitare de master la examenul de atestare ca auditor energetic pentru cladiri se afirma in raspuns ca sunt necesare conditii cumulative de pregatire, reprezentand atat pregatirea profesionala generala (care se dovedeste cu diploma de inginer/arhitect), cat si pregatirea specifica in domeniul performantei energetice dovedita prin certificat de absolvire al unui curs de specialitate in domeniul performantei energetice al cladirilor. Tot in raspuns se afirma ca acest curs de specialitate poate fi inlocuit, prin exceptie, de diploma de master in domeniul performantei energetice al cladirilor.
  Nimic mai fals, deoarece Ordinul 2237/2010 precizeaza la art. 11 „(1) Pregătirea profesională generală a solicitantului prevăzută la art. 8 lit. d) se dovedește cu diplomă de inginer/arhitect – absolvent al unei instituții de învățământ superior acreditată, în următoarele profiluri/specialități absolvite: instalații pentru construcții, construcții civile, industriale și agricole, arhitectură, alte profiluri/specialități cu conotație energetică aplicabilă în domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții. (2) Conotația energetică prevăzută la alin. (1) se demonstrează prin existența în foaia matricolă/suplimentul de diplomă, după caz, care însoțește diploma de studii universitare pentru profesia de inginer/arhitect sau diploma de master/studii aprofundate în domeniul eficienței energetice a clădirilor….”. Dupa cum se poate observa nu exista conditie cumulativa privind pregatirea profesionala al solicitantului.
  In concluzie, se observa o tratare haotica si conjuncturala al problematicii atestarii specialistilor verificatori de proiect, experti tehnici si auditori energetici pentru cladiri. Se constata o interpretare deficienta si gresita a legislatiei romanesti din domenii conexe (invatamant, drept). Prin urmare, ar fi indicata o abordare flexibila din partea MDRAP privind atestarea verificatorilor si expertilor tehnici prin cooptarea in categoria eligibililor a tuturor specialistilor, care detin diplome de studii atat de licenta, cat si de doctorat sau masterat.

Sus
Translate »