Oferte locuri de munca top

Vor fi modificari substantiale in receptia constructiilor

Viitorul Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii va aduce modificări substanţiale privind recepţia construcţiilor. Acesta va schimba conceptul privind realizarea recepţiei construcţiilor, dar și modul în care investitorul hotărăşte admiterea sau respingerea recepţiei.

Astfel, potrivit regulamentului aflat în dezbatere publică până pe 21 ianuarie, investitorul/proprietarul va putea prelua o parte din construcție, pe stadii de execuție distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, înainte de terminarea întregii lucrări prevăzute în contract. Aceasta în urma încheierii unui proces-verbal de constatare privind stadiul realizării construcţiei. Procesul-verbal de constatare privind stadiul realizării construcţiei va servi şi la înscrierea dreptului de proprietate asupra construcţiilor pe stadii de execuţie în cartea funciară.

Noul Regulament specifică și cazurile în care reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii participă, în mod obligatoriu, ca membri în comisia de recepţie, precum şi atribuţiile acestora ca membri în comisia de recepţie.

Din componenţa comisiei de recepţie vor face parte în mod obligatoriu:

a) un reprezentant desemnat de către investitor, care este și președintele comisiei;

b) un reprezentant desemnat de către autoritatea administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire;

c) 1 – 3 specialişti în domeniul lucrărilor de construcții supuse recepției, funcție de complexitatea investiției, atestaţi/autorizaţi în condițiile Legii nr. 10/1995, angajați ai investitorului, alții decât cei implicați în proiectarea/execuția obiectivului de investiții.

De asemenea, componenţa comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor prevăzută mai sus se completează obligatoriu, după caz, cu următorii reprezentanţi:

a) un reprezentant desemnat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. în următoarele cazuri:

– obiective de investiţii finanţate total sau parţial din fonduri publice, care constau în realizarea de construcţii noi încadrate, conform prevederilor Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor în categoria de importanţă A – „excepţională” şi B – „deosebită”, precum şi realizarea de clădiri noi cu regim de înălțime de minim P+3 etaje, respectiv în cazul lucrărilor de intervenţii la aceste categorii de construcţii;

– obiective de investiţii, indiferent de destinaţie sau sursa de finanţare, care constau în realizarea de construcţii noi, cu regim de înălţime de minim P+8 etaje, respectiv în cazul lucrărilor de  consolidare la această categorie de construcţii;

b) un reprezentant desemnat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – I.G.S.U., pentru categoriile de construcţii menţionate în Legea nr. 307/2006 privind apărarea contra incendiilor, precum şi în cazul clădirilor noi încadrate, conform prevederilor Codului de proiectare seismică P 100-1, în Clasa I de importanţă – Clădiri având funcţiuni esenţiale, pentru care păstrarea integrităţii pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia civilă şi în Clasa II  de importanţă – Clădiri care prezintă un pericol major pentru siguranţa publică în cazul prăbuşirii sau avarierii grave, respectiv la lucrări de intervenţii la aceste categorii de clădiri, conform prevederilor Codului de proiectare seismică P 100-3;

c) un reprezentant desemnat de către direcţiile judeţene pentru cultură/Direcția pentru Cultură a Municipiului București, în cazul construcţiilor nominalizate în lista monumentelor istorice;

d) un reprezentant desemnat de către ordonatorul principal de credite bugetare, care nu are sau nu se subrogă calităţii de investitor în cazul obiectivelor de investiţii care constau în realizarea de construcţii noi încadrate, conform prevederilor Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, în categoria de importanţă A –„excepţională” sau B – „deosebită”, respectiv la lucrări de intervenţii la aceste categorii de construcţii, finanţate total sau parţial din fonduri publice şi pentru care aprobarea documentaţiilor tehnico-economice este de competenţa Guvernului.

Reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice şi ai organelor cu atribuţii de control în comisia de recepţie vor avea drept de veto !

Noul Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii prevede că recepţia construcţiilor reprezintă etapa care se finalizează cu admiterea sau respingerea recepţiei la terminarea lucrărilor de către investitor; în acest sens se definesc şi sintagmele „data de începere a recepţiei” şi „data finalizării recepţiei”.

De ce nu este bun actualul Regulament

În aplicarea actualului Regulament de recepţie, oficialii spun că s-au constatat mai multe deficienţe în derularea recepţiei lucrărilor de construcţii. Astfel, în procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor se prevede valoarea declarată a investiţiei care, în multe cazuri nu coincide cu valoarea finală a investiţiei.

De asemenea,investitorul poate numi în comisie un număr suficient de membri care, prin votul lor, pot asigura luarea unor decizii în contradicţie cu recomandările reprezentanţilor ordonatorului principal de credite (în cazul în care acesta nu este şi investitor), autorităţilor administraţiei publice şi ai organelor cu atribuţii de control.

Comisia de recepţie poate recomandă admiterea recepţiei şi cu obiecţii. Din practica actuală a rezultat că obiecţiile consemnate de comisie, uneori cu acceptul investitorului, rămân nesoluţionate de executant.

Investitorul, în acord cu executantul, poate să hotărască admiterea recepţiei şi în cazul în care comisia recomandă amânarea sau respingerea acesteia.

Așadar prevederile actuale, spun oficialii, nu mai corespund situației reale de aceea se impune aprobarea unui nou Regulament.

Cititi proiectul Noului Regulament pentru receptia lucrarilor de constructii

 

 

 

 

 

 

Primesti gratuit stirile ARENA Constructiilor ! Aboneaza-te la newsletter – click aici!

Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia nov – dec 2016

5 Comentarii

  1. stefiasi said:

    In tot articolul ati folosit plularul la „membru” ca fiind „membrii”, in loc de „membri”. Este bine, cand scrii un articol si-l lansezi public, sa ne asiguram ca este scris in limba romana….
    Ex:Un numar suficient de membri (nu de membrii);
    „participă, în mod obligatoriu, ca membrii în comisia de recepţie” ( corect fiind „ca membri in comisia…”)
    Folositi „membrii” numai in fraze ca: „membrii comisiei participa…”, sau „participa si membrii comisiei…”

Sus
Translate »