RESIDEO

Cum vor fi modificate prevederile privind securitatea la incendiu

focGuvernul intenționează să modifice și să completeze HG nr 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și autorizării privind securitatea la incendiu.

Prin promovarea unui proiect de act normativ, guvernanții spun că doresc să realizeze un cadru normativ mai suplu, mai clar și de natură să simplifice procedura de avizare.

În concret, noul proiect propune:

* exceptarea de la obținerea avizelor/autorizațiilor pentru securitate la incendiu a corturilor de evenimente deoarece acestea au un caracter provizoriu și potrivit legii sunt de importanță redusă. Pericolul reprezentat de aceste categorii de construcții pentru utilizatori este foarte mic, evacuarea utilizatorilor fiind extrem de facilă. De asemenea, reglementările tehnice de proiectare nu impun cerințe de performanță privind reacția sau rezistența la foc, echiparea cu instalații etc.

* eliminarea, din lista clădirilor care se supun avizării/autorizării, a clădirilor încadrate în categorii de importanță excepțională și deosebită, având în vedere că această încadrare nu este definitorie pentru cerința de securitate la incendiu;

Respectivele categorii de construcții se pot supune în continuare avizării/autorizării numai dacă se încadrează în celelalte categorii de construcții în care sunt vizate alte criterii suplimentare (suprafață desfășurată, număr de niveluri, număr de locuri etc.);

* introducerea clădirilor cu funcțiuni mixte definite potrivit reglementărilor specifice, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 1000 mp, în lista clădirilor care se supun avizării/autorizării.

* majorarea ariei desfășurate în funcție de care este necesară avizarea/autorizarea clădirilor care au destinația de învățământ, supraveghere, îngrijire sau cazare/adăpostire a copiilor preșcolari, elevilor, studenților, bătrânilor, persoanelor cu dizabilități sau lipsite de adăpost. Deoarece majorarea ariei desfășurate nu s-a operat in corpore, a apărut necesitatea abordării distincte a construcțiilor din această categorie. Astfel, s-a propus majorarea/modificarea:

– de la 150 mp la 600 mp pentru clădirile cu destinație de învățământ secundar, profesional, postliceal sau universitar, inclusiv spațiile de cazare aferente;

– de la 150 mp la 175 mp pentru clădirile cu destinație de educație timpurie și învățământ primar;

– de la 150 mp la 175 mp pentru clădirile cu destinație de servicii sociale cu cazare pentru supraveghere, îngrijire sau adăpostire a copiilor;

– de la 150 mp la 50 de locuri, indiferent de suprafață pentru clădirile cu destinație de servicii sociale cu cazare pentru supraveghere, îngrijire sau adăpostire a bătrânilor și a persoanelor cu dizabilități sau lipsite de adăpost.

Modificarea criteriilor implică faptul că toate clădirile cu destinația specificată, care au aria desfășurată mai mică decât cea propusă (600 mp, respectiv 175 mp) sau numărul de locuri mai mic decât cel propus (50 de locuri), nu mai necesită aviz/autorizație pentru securitate la incendiu.

Inițiatorii proiectului susțin că:

– din totalul de 2810 clădiri cu destinația învățământ supuse obligației de avizare/autorizare în prezent un număr de 899 nu vor mai fi supuse acestei obligații, reprezentând 32% din total;

– din totalul de 131 clădiri cu destinația case de copii supuse obligației de avizare/autorizare în prezent nu au fost identificate construcții care nu vor intra sub incidența hotărârii de Guvern;

– în ceea ce privește azilurile pentru bătrâni, facem precizarea că nu se poate determina câte construcții din cele 138 nu vor mai intra sub incidența hotărârii de Guvern, întrucât se modifică criteriile de încadrare, în sensul în care se trece de la arie desfășurată la număr de persoane.

* includerea spațiilor comerciale aferente stațiilor de metrou în lista spațiilor care se supun avizării/autorizării având în vedere pericolul potențial creat în cazul producerii unui incendiu.

* majorarea numărului de camere și/sau a locurilor – paturilor pentru clădirile cu destinație turistică pentru cazare de la 8 camere la 10 camere, de la 16 locuri la 50 de paturi, și introducerea unor noi tipuri de cazare care intră în categoria construcțiilor cu destinația primire turistică pentru cazare, respectiv apartamente și camere de închiriat;

* limitarea necesității de avizare/autorizare doar la depozitele închise și excluderea platformelor de depozitare, având în vedere faptul că, pentru acestea din urmă, reglementările tehnice de proiectare nu conțin cerințe privind securitate la incendiu;

* includerea încăperilor sau grupurilor de încăperi, încadrate ca săli aglomerate și căile de evacuare aferente, indiferent de aria construită ori destinație, în lista spațiilor care necesită avizare/autorizare, deoarece diferențierea acestor încăperi și a căilor de evacuare aferente, indiferent de destinația lor, față de alte spații este necesară pentru eliminarea pericolului generat de numărul mare de persoane care le frecventează.

* exceptarea de la obținerea avizelor/autorizațiilor pentru securitate la incendiu a clădirilor și amenajărilor aparținând Administrației Naționale a Penitenciarelor iar restul clădirilor și amenajărilor aparținând Ministerului Justiției să fie supuse avizării/autorizării.

* exceptarea de la obținerea avizelor/autorizațiilor pentru securitate la incendiu a clădirilor sau spațiilor destinate fabricării, reparării și modernizării produselor de tehnică militară, capacități aferente industriei de apărare.

Potrivit legii exercitarea atribuțiilor de control revine persoanele împuternicite de ministerul de resort și/sau autoritatea de specialitate care beneficiază de acces neîngrădit, în condițiile legii, cu respectarea confidențialității și a regimului juridic al informațiilor clasificate.

CITITI SI

Licitatie de peste 1 miliard de dolari pe SEAP

Proiecte de sute de milioane de euro pregatite de Prime Kapital in Romania

Reducerea zgomotului rutier cu peste 24 mil euro

Important proiect pentru infrastructura de transport in Bucuresti

Nou proiect al unui mare dezvoltator imobiliar

Doua proiecte din Oltenia primesc peste 18 mil euro

 

Cititi revista ARENA Constructiilor

 ARENA Constructiilor nov – dec 2017 (click aici)coperta-ac8-mare  ARENA Constructiilor , oct 2017  (click aici) coperta-ac7

Sus
Translate »